LỜI BÀI HÁT

I can´t tell you why

Look at us baby, up all night
Tearing our love apart
Aren't we the same two people who live
through years in the dark?
Ahh...
Every time I try to walk away
Something makes me turn around and stay
And I can't tell you why

When we get crazy,
it just ain't to right,
(try to keep you head, little girl)
Girl, I get lonely, too
You don't have to worry
Just hold on tight
(don't get caught in your little world)
'Cause I love you
Nothing's wrong as far as I can see
We make it harder than it has to be
and I can't tell you why
no, baby, I can't tell you why
I can't tell you why
No, no, baby, I can't tell you why
I can't tell you why
I can't tell you why

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

caodeptrai Cập nhật: lincoln / 15-08-2008...
tôi không thể nói với em tại sao

quan sát người , trên tất cả các buổi tối
xé tan tình yêu của chúng ta
chúng ta 2 người sống vì ai trong suốt những năm đen

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
MR_chienthan 25-03-2011
hức...bai hat hay quá.ước gì mình hát hay bằng 1 nửa thui thì cũng xách đàn đi tán gái đc rùi ^^
...
trungdtvt1 20-04-2010
bai hat nay hay wa. minh nghe mai khong chan. nhac nhe nhang de nghe. nhung luc cang thang nen nghe nhung bai hat nhe nhang nhu vay . cac ban nhi

Xem hết các bình luận

Hello
729,704 lượt xem