Một bài hát buồn và hay.

LỜI BÀI HÁT

Lost

I can't believe it's over
I watched the whole thing fall
And I never saw the writing that was on the wall
If I'd only knew
The days were slipping past
That the good things never last
That you were crying

Summer turned to winter
And the snow it turned to rain
And the rain turned into tears upon your face
I hardly recognized the girl you are today
And god I hope it's not too late
It's not too late
'Cause you are not alone
I'm always there with you
And we'll get lost together
Till the light comes pouring through
'Cause when you feel like you're done
And the darkness has won
Babe, you're not lost
When your worlds crashing down
And you can't bear the thought
I said, babe, you're not lost

Life can show no mercy
It can tear your soul apart
It can make you feel like you've gone crazy
But you're not
Things have seem to changed
There's one thing that's still the same
In my heart you have remained
And we can fly fly fly away

'Cause you are not alone
And I am there with you
And we'll get lost together
Till the light comes pouring through
'Cause when you feel like you're done
And the darkness has won
Babe, you're not lost
When the worlds crashing down
And you can not bear the cross
I said, baby, you're not lost
I said, baby, you're not lost
I said, baby, you're not lost
I said, baby, you're not lost

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Chopinnight Cập nhật: Bellewu / 18-09-2008...
Thất bại

Anh không thể tin là đã kết thúc
Anh đã thấy tất cả mọi thứ sụp đổ
Và anh đã không bao giờ thấy dòng chữ được viết trên tường
Nếu

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
chopinnight 13-03-2009
hey nè bạn thỏ, sao không sửa "lost" thành lạc bước vậy?. Bạn dịch lại quá ổn. Thanks alot!
...
pe tho sun rang 10-03-2009
@ chopinnight : ban. dịch ổn rồi chỉ có 1 vài chỗ cần chỉnh như là thỏ mới biết thêm "the writing on the wall" là điềm gở đấy ^^~ theo iu cầu của bạn thỏ dịch lại rồi ...
...
chopinnight 10-03-2009
bạn petho dịch hay quá. Yêu cầu bạn dịch lại bài này cho cộng đồng cùng xem với.
...
pe tho sun rang 11-11-2008
Thỏ nghĩ từ "lost"ở đây dịch là"lạc bước" sẽ hợp hơn ! And we'll get lost together Till the light comes pouring through --> Đôi ta sẽ cùng nhau đồng cam cộng khổ cho đến khi ánh sáng soi rọi khắp nơi.
...
anhtrai_trau 11-11-2008
hic bài nì cũng ko nghe đc Mèo Chopinnight ạ!mà đọc lời dịch mình thấy khó hỉu quá !khó tưởng tượng cái hoàn cảnh wa!tại sao lại là thua cuộc? uhm

Xem hết các bình luận

Home
184,388 lượt xem
Hello
729,695 lượt xem