I'm Your Angel (ft. Celine Dion) - R. Kelly

2    | 13-11-2007 | 33341

LỜI BÀI HÁT

nguyen ...

I'm Your Angel

No Mountains too high, for you to climb
All you have to do is have some climbing faith, oh yeah
No rivers too wide, for you to make it across
All you have to do is believe it when you pray

And then you will see, the morning will come
And everyday will be bright as the sun
All of your fears cast them on me
I just want you to see...

I'll be your cloud up in the sky
I'll be your shoulder when you cry
I'll hear your voices when you call me
I am your angel
And when all hope is gone, I'm here
No matter how far you are, I'm near
It makes no difference who you are
I am your angel
I'm your angel

I saw the teardrops, and I heard you cry
All you need is time, seek me and you shall find
You have everything and you're still lonely
It doesn't have to be this way, let me show you a better day

And then you will see, the morning will come
And all of your days will be bright as the sun
So all of your fears, just cast them on me
How can I make you see...

I'll be your cloud up in the sky
I'll be your shoulder when you cry
I'll hear your voices when you call me
I am your angel
And when all hope is gone, I'm here
No matter how far you are, I'm near
It makes no difference who you are
I am your angel
I'm your angel

And when it's time to face the storm
I'll be right by your side
Grace will keep up safe and warm
And I know we will survive

And when it seems as if your end is drawing near
Don't you dare give up the fight
Just put your trust beyond the sky...

I'll be your cloud up in the sky
I'll be your shoulder when you cry
I'll hear your voices when you call me
I am your angel
And when all hope is gone, I'm here
No matter how far you are, I'm near
It makes no difference who you are
I am your angel
I'm your angel

I'll be your cloud up in the sky
I'll be your shoulder when you cry
I'll hear your voices when you call me
I am your angel
And when all hope is gone, I'm here
No matter how far you are, I'm near
It makes no difference who you are
I am your angel
I'm your angel

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Em là thiên thần của anh

Celine Dion:
Không ngọn núi nào quá cao, vì anh em sẽ trèo
Tất cả những gì anh làm là có niềm tin oh
Không có con sông nào quá rộng, vì anh

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
GA_NHOC 28-05-2010
em sẽ cố để là 1 thiên thần , dù chỉ là lặng lẽ ở bên anh :)
...
smac 10-05-2010
hehe ! bài dich hai chuẩn hơn ! bài nì dành ho những người đang iu^^
...
JOS_TVT 13-12-2009
oh! một bài hát êm đềm và có ý nghĩ. nghe hay thật! bạn "woden" dịch hay đó.
...
woden 05-09-2009
U'll be my cloud up in the sky U'll be my shoulder when i cry U'll hear my voices when i call u U're my angel But who are you???? Where are you now???? TT>
...
Teddy_Pooh 26-07-2008
Mình có giống thiên thần hok nhỉ........bé chỉ mong được làm thiên thần hộ mệnh,vô hình bên Pooh thôi!
...
hoa giọt tuyết 20-07-2008
ấy da bài này hôm trước Trân có kiếm nè, hên sao bữa ni có. Mà sao nghe cứ bị dập hoài. ^^
...
nana 20-11-2007
Dễ thương thật
...
quang 19-11-2007
Qua hay khong biet binh luan gi them
...
Ms Hoa 05-11-2007
bai hat rat an tuong, giai dieu that ngot ngao. loi dich mac du khong hoan toan xuat sac nhung rat hay...

Xem hết các bình luận