Một ca khúc cực kì lãng mạng, gửi tặng đến các bạn yêu nhạc.

LỜI BÀI HÁT

PETE CETERA GLORY OF LOVE LYRICS
Tonight it's very clear
As we're both lying here
There's so many things I want to say
I will always love you
I would never leave you alone

Sometimes I just forget
Say things I might regret
It breaks my heart to see you crying
I don't wanna lose you
I could never make it alone

I am a man who will fight for your honor
I'll be the hero you're dreaming of
We'll live forever
Knowing together that we
Did it all for the glory of love

You'll keep me standing tall
You'll help me through it all
I'm always strong when you're beside me
I have always needed you
I could never make it alone

I am a man who will fight for your honor
I'll be the hero you've been dreaming of
We'll live forever
Knowing together that we
Did it all for the glory of love

Just like a knight in shining armor
From a long time ago
Just in time I will save the day
Take you to my castle far away

I am a man who will fight for your honor
I'll be the hero you're dreaming of
We're gonna live forever
Knowing together that we
Did it all for the glory of love

We'll live forever
Knowing together that we
Did it all for the glory of love

We did it all for love
We did it all for love
We did it all for love

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

balanke1908 Cập nhật: Bellewu / 19-11-2008...
Đêm nay thật sáng tỏ
Khi hai ta nằm bên nhau nơi đây
Có quá nhiều điều anh muốn nói
Anh sẽ luôn yêu em
Anh sẽ không bao giờ để em phải cô đơn

Đôi

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
buihien 21-11-2009
hay the nay ma ko ai bỉt nhi

Xem hết các bình luận

Hello
729,958 lượt xem