Wet Grass:
Bài này Natasha viết dựa theo cảm hứng từ việc mẹ của cô (Molly Bedingfield) đã bảo bọc bốn chị em cô suốt cả đời cũng như đã bảo vệ biết bao người trên thế giới qua quỹ "Những Thiên Thần Toàn Cầu" (Global Angels) của bà. Vì thế, WG dịch "tôi" và "bạn".
Ngoài ra, những từ như "man", "he" (WG đã dịch là "người đàn ông", "anh ấy") có thể được hiểu là "con người" nói chung.

LỜI BÀI HÁT

leovu ...

A.n.g.e.l
A.n.g.e.l

Just like a shadow
I'll be beside you
I'll be your comfort
And let it guide you home
I will provide you a place of shelter
I want a be your zone
Tell me what to do
Tell me what you wanted me to do
I'll make you great to be a man
With a woman who can stand
Who will never promise to leave her man
Making vows to please her man

If I could be your angel
Your angel, Your angel
Protect you from the pain
I'll keep you safe from danger
You'll never hurt again
I'll be your a.n.g.e.l
I'm gona be your a.n.g.e.l
I'll be your angel

Just like the moon
I'll step beside
And let your sun shine
While I follow behind
Cause baby what ya got
It is with all the props
With everything I'm not
Tell me what to do
Tell me what you wanted me to do
I'll make you great to be a man
With a woman who can stand
Who will never promise to leave her man
Making vows to please her man

If I could be your angel
Your angel, Your angel
Protect you from the pain
I'll keep you safe from danger
You'll never hurt again
I'll be your a.n.g.e.l
I'm gona be your a.n.g.e.l
I'll be your angel

Tell me why there's so many good men
And the world's misunderstood
He's a dog, he's no good
I wish somebody would
Disrespect my man
You're gona have to come see me
I go hard for my baby
He's all that I need

So if you got a good one
Put your hands up,
Come on girl and stand up
Go ahead lift your man up
Get up
If you got a good one, put your hands up
Go ahead lift your man up
Get up
If you got a good one, stand up
Come on girl, and stand up

If I could be your angel
Your angel, Your angel
Protect you from the pain
I'll keep you safe from danger
You'll never hurt again
I'll be your a.n.g.e.l
I'm gona be your a.n.g.e.l
I'll be your angel

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Wet Grass Cập nhật: Bellewu / 06-02-2009...
T.h.i.ê.n t.h.ầ.n
T.h.i.ê.n t.h.ầ.n

Chỉ như một chiếc bóng
Tôi sẽ ở ngay cạnh bạn
Tôi sẽ là niềm ủi an của bạn
Và để điều đó dẫn bạn về nhà
Tôi

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
tinhdang 11-09-2009
Pro nào dịch hộ mình đoạn với: I'll make you great to be a man With a woman who can stand On every promise given Making vows to please her man
...
tinhdang 11-09-2009
A.N.G.E.L. lyrics A.n.g.e.l A.n.g.e.l Just like a shadow I'll be beside you I'll be your comfort I'm there to guide you home I will provide you A place of shelter I want a be your stone What am I supposed to do Tell me what you wanted me to do I'll make you great to be a man With a woman who can stand On every promise given Making vows to please her man If I could be your angel Your angel, Your angel Protect you from the pain (from the pain) I'll keep you safe from danger from danger, from danger You'll never hurt again I'll be your a.n.g.e.l a.n.g.e.l, a.n.g.e.l I'm gonna be your a.n.g.e.l I'll be your angel Just like the moon I'll step aside And let your sun shine While I follow behind Cause baby what ya got You deserve all the props With everything I'm not and I'm so glad your mine Tell me what you wanted me to do I'll make you great to be a man With a woman who can stand On every promise given Making vows to please her man If I could be your angel Your angel, Your angel Protect you from the pain (from the pain) I'll keep you safe from danger from danger, from danger You'll never hurt again I'll be your a.n.g.e.l a.n.g.e.l, a.n.g.e.l I'm gonna be your a.n.g.e.l I'll be your angel Tell me why there's so many good men And the world's misunderstood He's a dog, he's no good I wish somebody would Disrespect my man You're gon' have to come see me I go hard for my baby He's all that I need So if you got a good one Put your hands up, Come on girl and stand up Go ahead lift your man up Get up If you got a good one Put your hands up Come on girl and stand up Go ahead lift your man up Get up If I could be your angel Your angel, Your angel Protect you from the pain (from the pain) I'll keep you safe from danger You'll never hurt again I'll be your a.n.g.e.l a.n.g.e.l, a.n.g.e.l I'm gona be your a.n.g.e.l I'll be your angel ======================== Lyrics nay moi chuan ạ
...
pe kul 11-01-2009
pocketful of sunshine goj. paj` nay` = ku. . wa' -djnh?
...
quangtq 09-12-2008
Hay phet nhung khong bang Pocketful Of Sunshine

Xem hết các bình luận

Hello
729,253 lượt xem