LỜI BÀI HÁT

nguyen ...

Funny how things just tasted better
When we were young
When we were young

Funny how things just seemed so easy
When we were young

It's been a long day
It's been a long day
It's been a long day
It's been a long day

I wanna get out
I wanna go home
Is anything better
Than you on the phone

I wanna get out
I wanna go home
Is anything better
Than you on the phone

I think that we weren't always grateful
For what you've done
When we were young

I think that we weren't always grateful
For what you've done

We've come a long way
We've come a long way
We've come a long way
We've come a long way

I wanna get out
I wanna go home
Is anything better
Than you on the phone

You on the phone
You on the phone...

Repeat refrain..

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Mắc cười là mọi chuyện tốt đẹp hơn
Khi chúng ta còn trẻ
Khi chúng ta còn trẻ

Mắc cười là mọi chuyện có vẻ thật dễ dàng
Khi chúng ta còn trẻ

Thật

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
KahnCK 18-05-2009
Nghe chất giọng này sao giống Cranberries thế nhỉ?
...
MIKA_MIKA 16-08-2008
luc nho? xuong that bey jo lon oy kho^? wa'
...
francequynhhcm 15-03-2008
ban dich gan sat nghia tu nhung nghe duong nhu khong xuoi lam

Xem hết các bình luận

Hello
729,986 lượt xem