LỜI BÀI HÁT

Taboo ...

November
Nothing much to remember
You were not in sight
December
Change of the weather
You were by my side

Love
Is all we want
Love
Love
Is all we need
It's all that we really want

No matter
Where the trail goes
I know your close by
Changes
In the seasons
It's just what's required

Love
Is all we want
Love
Love
Is all we need
It's all that we really want

Love
Is all we want
Love
Love
Is all we need
It's all that we really want
yeah!

Love
oh love
All we want is
What we want
It's what we really need

Love love love love
Is what we want is
What we want
It's what we really need
Yeah!

Love
Is what we want
Is what we really want
Yeah...Love.

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Taboo Cập nhật: Alamanda Bud / 22-02-2010...
Tháng 11
Hầu như không có gì để nhớ
Em chằng có trong tầm nhìn
Tháng 12
Tiết trời thay đổi
Em sẽ ở bên cạnh anh

Tình yêu
Điều chúng ta đều muốn có
Tình

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
Taboo 22-02-2010
Nhẹ nhàng,dễ nghe,dễ thấm...

Xem hết các bình luận