Hey Brother (ft. Dan Tyminski) - AVICII

0    | 30-09-2013 | 12505

LỜI BÀI HÁT

Huzky ...

Hey brother, there’s an endless road to re-discover.
Hey sister, know the water's sweet but blood is thicker.
Oh if the sky comes falling down, for you, there’s nothing in this world I wouldn’t do.

Hey brother, do you still believe in one another?
Hey sister, do you still believe in love I wonder?
Oh if the sky comes falling down, for you, there’s nothing in this world I wouldn’t do.

What if I'm far from home?
Oh brother I will hear you call.
What if I lose it all?
Oh sister I will help you out!
Oh if the sky comes falling down, for you, there’s nothing in this world I wouldn’t do.

Hey brother, there’s an endless road to re-discover.
Hey sister, do you still believe in love I wonder?
Oh if the sky comes falling down, for you, there’s nothing in this world I wouldn’t do.

What if I'm far from home?
Oh brother I will hear you call.
What if I lose it all?
Oh sister I will help you out!
Oh if the sky comes falling down, for you, there’s nothing in this world I wouldn’t do.

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Huzky Cập nhật: Jill_vercident / 01-10-2013...
Này người anh em, có cả một con đường dài vô cùng để khám phá lại
Hỡi người chị em,có câu giọt máu đào hơn ao nước lã.
Oh dù cho cả trời đất này có sập

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận