LỜI BÀI HÁT

nguyen ...

Runaway

Graffiti decorations
Under a sky of dust
A constant wave of tension
On top of broken trust
The lessons that you taught me
I learn were never true
Now I find myself in question
(They point the finger at me again)
Guilty by association
(You point the finger at me again)

I wanna run away
Never say goodbye
I wanna know the truth
Instead of wondering why
I wanna know the answers
No more lies
I wanna shut the door
And open up my mind

Paper bags and angry voices
Under a sky of dust
Another wave of tension
Has more than filled me up
All my talk of taking action
These words were never true
Now I find myself in question
(They point the finger at me again)
Guilty by association
(You point the finger at me again)
I wanna run away
Never say goodbye
I wanna know the truth
Instead of wondering why
I wanna know the answers
No more lies
I wanna shut the door
And open up my mind
I'm gonna run away and never say goodbye
(gonna run away gonna run away gonna run away gonna run away)
I'm gonna run away and never wonder why
(gonna run away gonna run away gonna run away gonna run away)
I'm gonna run away and open my mind
(gonna run away/mind gonna run away gonna run away/mind mind gonna run away mind gonna run away/mind gonna run away gonna run away gonna run away/mind)

I wanna run away
Never say goodbye
I wanna know the truth
Instead of wondering why
I wanna know the answers
No more lies
I wanna shut the door
And open up my mind

I wanna run away
and open up my mind
I wanna run away
and open up my mind
I wanna run away
and open up my mind
I wanna run away
and open up my mind

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

enzo Cập nhật: Dandelion / 29-01-2012...
Bỏ đi

Những hình vẽ graffiti
Dưới bầu trời đầy bụi
Những căng thẳn triên miên
Cộng với một niềm tin đã đổ vỡ
Những bài học mà anh đã dạy tôi
Tôi mới

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
sailor_moon 27-03-2009
phong cách hát rất khảng khái,rất nhẹ nhàng nhưng rất mạnh mẽ,đó là chester

Xem hết các bình luận

Numb
136,344 lượt xem