LỜI BÀI HÁT

I've felt the hate rise up in me
Kneel down and clear the stone of leaves
I wander out where you can't see
Inside my shell, I wait and bleed.
I felt the air rise up in me
Kneel down and clear the stone of leaves
I wander out where you can't see
Inside my shell, I wait and bleed.

Goodbye!

I wipe it of on tile, the light is brighter this time
Everything is 3D blasphemy
My hands are red and cold, the hair is standing straight up
This isn't the way I pictured me
I can't control my sights, how the hell did I get here?
Something about this, so very wrong
I have to laugh out loud, I wish I didn't like this
Is it a dream or a memory?

I felt the hate rise up in me
Kneel down and clear the stone of leaves
I wander around where you can't see
Inside my shell, I wait and bleed

Get outta my head cuz I don't need this
Why didn't I see this? I'm a victim - Manchurian candidate
I - have - sinned - by - just
Makin' my mind up and takin' your breath away!

I felt the hate rise up in me
Kneel down and clear the stone of leaves
I wander around where you can't see
Inside my shell, I wait and bleed
I felt the hate rise up in me
Kneel down and clear that stone of leaves
I wander out where you can't see
Inside my shell, I wait and bleed.

Goodbye!

You haven't learned a thing
I haven't changed a thing
My flesh was in my bones
The pain was always free
You haven't learned a thing
I haven't changed a thing
My flesh was in my bones
The pain was always free

I felt the hate rise up in me
Kneel down and clear the stone of leaves
I wander out where you can't see
Inside my shell I wait and bleed
I felt the air rise up in me
Kneel down and clear the stone of leaves
I wander out where you can't see
Inside my shell, I wait and bleed.

AND IT WAITS FOR YOU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Anh đã cảm thấy cơn giận dữ dâng lên
Qùy xuống và phủi sạch hòn đá đầy lá
Anh lang thang đến những nơi là em không thể tìm thấy
Bên trong lớp vỏ bọc của

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
kecamxuong 11-06-2009
thank kahnck đại ca nhiều,phê lắm
...
KahnCK 10-06-2009
Giờ đi ăn đã, lát về anh dịch cho :)
...
kecamxuong 09-06-2009
Bài này hay,quá hay,đại ca nào dịch giùm e zới

Xem hết các bình luận