bài này rất hay

LỜI BÀI HÁT

randy ...

"Pushing Me Away"

I've lied to you
The same way that I always do
This is the last smile
That I'll fake for the sake of being with you

(Everything falls apart
Even the people who never frown
Eventually break down)
The sacrifice of hiding in a lie
(Everything has to end
You'll soon find we're out of time left
To watch it all unwind)
The sacrifice is never knowing

Why I never walked away
Why I played myself this way
Now I see you're testing me pushes me away
Why I never walked away
Why I played myself this way
Now I see your testing me pushes me away

I've tried like you
To do everything you wanted too
This is the last time
I'll take the blame for the sake of being with you

(Everything falls apart
Even the people who never frown
Eventually break down)
The sacrifice of hiding in a lie
(Everything has to end
You'll soon find we're out of time left
To watch it all unwind)
The sacrifice is never knowing

Why I never walked away
Why I played myself this way
Now I see you're testing me pushes me away
Why I never walked away
Why I played myself this way
Now I see you're testing me pushes me away
(We're all out of time
This is how we find how it all unwinds)
The sacrifice of hiding in a lie
(We're all out of time
This is how we find how it all unwinds)
The sacrifice is never knowing
Why I never walked away
Why I played myself this way
Now I see you're testing me pushes me away
Why I never walked away
Why I played myself this way
Now I see you're testing me pushes me away
Pushes me away

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Tôi đã lừa dối cậu
Cũng giống như mọi lần trước
Đây là nụ cười cuối cùng
Mà tôi đã ngụy tạo với mục đích để lợi dụng cậu.

Mọi thứ đổ vỡ
Tất

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
nxn_abc 12-05-2010
bài này nghe bản piano hay hơn bản này :)
...
hadobac 26-08-2009
chính xác, ko ổn chút nào. Thiếu hẳn câu "The sacrifice is never knowing"
...
bibi2303 20-08-2009
2 bản dịch trên không ổn chút nào:( I và you ở phần đầu cũng chưa chính xác :(
...
zmidouz 11-08-2009
** (vui lòng type tiếng Việt có dấu !)
...
ohman 16-04-2009
bạn dịch chưa hết, còn vài phần nữa
...
chazzybennii 05-08-2008
sao "Bây h anh hiểu em đang kiểm tra anh đẩy anh ra xa " nghĩa là sao??????

Xem hết các bình luận

Numb
136,273 lượt xem