Giai điệu bài hát thật là buồn vì đây là những lời ca dành tặng cho người bạn đời đã mất. Tuy bài này đã được nhiều ca sĩ nổi tiếng trình bày như The Carpenters, Leon Russell, Elliott Yamin, Christina Aguilera nhưng mình vẫn thích Leon Jackson trình bày hơn. Không hiểu? -:)

LỜI BÀI HÁT

A song for you – Leon Jackson

I've been so many places in my life and time
I've sung a lot of songs
I've made some bad rhymes
I've acted out my life on stages with ten thousand people watching
But we're alone now and I'm singing this song to you
I know your image of me is what I hope to be, I've treated you unkindly
But Darling can't you see There's no one more important to me
Baby, can't you see through me, 'cause we're alone now
And I'm singing this song for you, you taught me precious secrets
Of a true love withholding nothing, you came out in front
When I was hiding,
But now am so much better
And if my words don't come together,listen to the melody
'Cause my love is in there hiding

I love you in a place where there's no space or time, I love you from my life
Your a friend of mine, and when my life is over
Remember, when we were together
We were alone, and I was singing this song to you

I love you in a place where there's no space or time, I love you from my life
Your a friend of mine, and when my life is over
Remember,remember when we were together
We were alone, and I was singing this song to you

We were alone, and I was singing this song to you.
We were alone, and I was singing this song to you.

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Bài ca cho em – Leon Jackson

Anh đã đến nhiều nơi trong cuộc đời
Anh đã hát thật nhiều bài ca
Anh đã sáng tác một vài giai điệu dở tệ
Anh đã diễn về cuộc

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

Hello
729,986 lượt xem