LỜI BÀI HÁT

nguyen ...

I gotta find a way, to find a better day without you
And thoughts are hard to say, I miss you everyday
Now you’re not here with me

I never thought that you would leave me
Ooh, I know the time will make it easy baby

And you’ll never know how much I’m missing you
And all of the things that I’ve been going through oh, oh, oh
And you’ll never know how I got through it all
Now baby I’m invincible oh, oh

Like sunshine after rain, I’m on my own again, without you
I’ve had to let you go, I wanted you to know
That I’m still here for you

It doesn’t work when we’re together
Just good friends will last forever baby

And you’ll never know how much I’m missing you
And all of the things that I’ve been going through oh, oh, oh
And you’ll never know how I got through it all
Now baby I’m invincible oh, oh

You never told me it would end this way
I never said it was okay
I never told you to leave today
How could you leave me on my own

And you’ll never know how much I’m missing you
And all of the things that I’ve been going through oh, oh, oh
And you’ll never know how I got through it all
Now baby I’m invincible oh, oh

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

uneydr Cập nhật: Nhím_xù / 23-02-2012...
Anh phải tìm cách để nhận ra cuộc đời vẫn đẹp khi không còn em
Và những tâm tư thật khó chuyển thành lời, rằng anh nhớ em mỗi ngày
Vì giờ em đã không còn

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
Nhím_xù 23-02-2012
thay bản dịch của uneydr làm BD chính
...
w3n 19-02-2010
dịch cái tựa mất cảm tình thiệt
...
nguyenyen_2511 18-11-2008
sao lai dich la vo dich vay? chac anh chang phai rat buon khi xa nguoi iu chu?

Xem hết các bình luận

Hello
728,647 lượt xem