LỜI BÀI HÁT

He was sitting on a corner with a bottle of beer
And the same shopping cart he'd been pushing for years
A big smile on his face
Like the first day of spring
All the people looked the other way, but they heard him sing
And he sang

"Love
Love is a sweet thing"
He sang "love
Love is a sweet thing"

She shot out of Texas
Like a bullet from a gun
With a van full of hippies and a band on the run
She didn't want to be famous
She just wanted to play
In old dive bars and pool halls she got up on stage
And she sang

"Love
Love is a sweet thing
Oh yes it is"
She sang "love
Love is a sweet, sweet thing"

It's everywhere you look
If you look hard enough
Its really not hard to see
Yeah, once you put your arms around it
You can never get too much
Love is a sweet, sweet thing

It's in the smile of a stranger
In the eyes of a child
On the corner of a crowded street
Its everywhere around us
Its always growing wild
Love is a sweet, sweet thing

Love
Love is a sweet thing
I sang "love, love, love
Love is a sweet thing
Love
Love is a sweet thing
Oh yes it is"

I sang "love, love, love
Love is a sweet, sweet thing
Oh, baby
Love
Love is a sweet thing"
I sang "love
Love is a sweet, sweet thing"

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Anh ấy đang ngồi trong góc với một chai bia, cùng một chiếc xe đẩy hàng anh ta đã đẩy suốt bao năm
Một nụ cười rộng hoác trên gương mặt như ngày đầu xuân
Mọi

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
Wet Grass 20-07-2009
Trời, bài dễ thương quá. Xin tặng cho tất cả các huynh, đệ, tỉ, muội của LD!

Xem hết các bình luận

Cry
6,812 lượt xem