Like We Never Loved (ft. Tim McGraw) - Faith Hill

0    | 07-11-2007 | 5707

LỜI BÀI HÁT

nguyen ...

Like We Never Loved Before - Faith Hill Feat Tim McGraw

You never looked so good
as you did last night,
underneath the city lights,
there walking with your friend,
laughing at the moon.
I swear you looked right through me.
But I’m still living with your goodbye,
and you’re just going on with your life.

How can you just walk on by
without one tear in your eye?
Don’t you have the slightest feelings left for me?
Maybe that’s just your way
of dealing with the pain,
forgetting everything
between our rise and fall
like we never loved at all.

You, I hear you’re doing fine.
Seems like you’re doing well
as far as I can tell.
Time is leaving us behind,
(time – leaving us behind)
another week has passed
and still I haven’t laughed yet.
So tell me, what your secret is
(I wanna know, I wanna know, I wanna know)
to letting go, letting go like you did,
like you did.

How can you just walk on by
without one tear in your eye?
Don’t you have the slightest feelings left for me?
Maybe that’s just your way
of dealing with the pain,
forgetting everything
between our rise and fall
like we never loved at all.

Did you forget the magic?
Did you forget the passion?
Oh, and did you ever miss me,
and long to kiss me?
Oh baby, baby.

Maybe that’s just your way
of dealing with the pain,
forgetting everything
between our rise and fall
like we never loved at all.

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

mariahcarey Cập nhật: Nguyen / 31-05-2009...
Như rằng đôi ta chưa từng yêu.

Anh chưa bao giờ đẹp đến vậy
Như là anh của buổi tối ngày hôm qua
Dưới ánh đến thành phố.
Anh nơi đó dạo bước cùng

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
namnguyen0411 23-11-2010
các bạn nên viết có dấu. Vì đây là lời dich. com mà Phải viết có dấu thì mới gọi là tiếng việt chứ?
...
bowuuuu 07-10-2009
tên bài sai rồi... phải là Like We Never Loved at all. Trên google tuyệt nhiên không có like we never loved (tất nhiên là trừ loidich ;;) ). Thêm at all vào mới là đúng, ca sĩ cũng là faith hill ft Tim McGraw luôn :)... BQT sửa lại nhé :)
...
mariahcarey 31-05-2009
Bản dịch cũ ai dịch vớ vẩn quá, dịch lại ^^ Ít ra là một trong những bài hát yêu thích và đang phù hợp với tâm trạng của mình :D

Xem hết các bình luận

Cry
6,813 lượt xem