LỜI BÀI HÁT

Have a little love on a little honeymoon
You got a little dish and you got a little spoon
A little bitty house and a little bitty yard
Little bitty dog and a little bitty car

Well, it's alright to be little bitty
Little hometown or a big old city
Might as well share, might as well smile
Life goes on for a little bitty while

A little bitty baby in a little bitty gown
It'll grow up in a little bitty town
Big yellow bus and little bitty books
It all started with a little bitty look

Well, it's alright to be little bitty
Little hometown or a big old city
Might as well share, might as well smile
Life goes on for a little bitty while

You know you got a job and a little bitty check
Six pack of beer and television set
Little bitty world goes around and around
Little bit of silence and a little bit of sound

A good ole boy and a pretty little girl
Start all over in a little bitty world
A little bitty plan and a little bitty dream
It's all part of a little bitty scheme

Well, it's alright to be little bitty
Little hometown or a big old city
Might as well share, might as well smile
Life goes on for a little bitty while

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

hoangtrang7 Cập nhật: Alamanda Bud / 31-08-2009...
Có một tình yêu bé nhỏ với một tuần trăng mật ngắn ngủi
Bạn có một món ăn nhỏ và một cái thìa nhỏ
Một ngôi nhà và một cái sân nhỏ xinh
Một chú chó

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
oishizonzon 01-09-2009
bài hát thật giản dị và ý nghĩa. Nhacc cũng vui nhộn.nói chung khá hay, vui vui

Xem hết các bình luận