LỜI BÀI HÁT

Excuse me ma'am, I saw you walkin'
I turned around, I'm not a stalker
Where you goin? Maybe I can help ya
My tank is full, and I'd be obliged to take ya

Chorus:
I'm a country boy, I've got a 4 wheel drive
Pile in my bed, I can take ya for a ride
Up city streets, down country roads
I can get ya where you need to go
Cause I'm a country boy

You sure look good, sittin' in my right seat
Buckle up, I'll take you through the five speeds
Wind it up, or I can slow it way down
In the woods or right uptown

Chorus

Bridge:

Big 35's whinin' on the asphalt
Grabbin' mud, and slingin' up some red dirt
Cause I'm a country boy

My muffler's loud, dual Thrush tubes
I crank the music, the tone gets real good
Let me know when we're gettin' close
You can slide on out, or we can head on down the road

(Chorus #2)
I'm a country boy, I've got a 4 wheel drive
Pile in my bed, I can take ya for a ride
Up city streets, down country roads
I can get ya where wana go
Cause I'm a country boy

2nd Bridge:
Bucket seats, soft as baby's new butt
Lockin' hubs, that'll take ya through a deep rut

(chorus #2)

3rd Bridge:

Ya I'm a country boy
Oh just a country boy
A Niceville country boy

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Thứ lỗi cho tôi, thưa quý cô, tôi thấy em đi bộ
Tôi quay lại, tôi không phải là kẻ bám đuôi
Em đi đâu đó? Có lẽ tôi có thể giúp em chăng?
Bình xăng tôi đầy

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
Oll 31-12-2008
bro wet giỏi thế .. Oll đang tính thay cí mp3 ..
...
Oll 31-12-2008
dịch luôn đi bro ..
...
Wet Grass 31-12-2008
Oll ú ù, tên ca sĩ sai nhá: Alan chứ không phải Alna!
...
Oll 29-12-2008
Họa Tâm (Painted Heart) Họa Bì OST - đã có bản dịch ,
nhắc bạn hãy đổi bài , hoặc Oll sẽ đổi !

Xem hết các bình luận

Hello
729,986 lượt xem