LỜI BÀI HÁT

Losing you has led me to believe
Everything I love is killing me

Everything I love is killing me
Cigarettes, Jack Daniels and caffeine
And that's the way you're turning out to be
Everything I love, gonna have to give up
'Cause everything I love is killing me

I guess I made a big mistake
Thinkin' you're a habit I can break
Well, I'm addicted to you now I see
Everything I love is killing me

Everything I love is killing me
Cigarettes, Jack Daniels and caffeine
And that's the way you're turning out to be
Everything I love, gonna have to give up
'Cause everything I love is killing me
Everything I love, gonna have to give up
'Cause everything I love is killing me

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

strawbery Cập nhật: sweet_dream2 / 05-07-2010...
Mất em buộc tôi phải tin
Mọi thứ tôi thích đang giết chết tôi

Mọi thứ tôi ham thích đang giết chết tôi
Thuốc lá, rượu wishkey và cafein
Và đó là cách mà

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
theera 01-06-2011
miss first two sentences of the song
...
Lucifer 04-07-2010
Hết nhím xù rồi gà xù. Bao h có vịt xù vậy =.="

Xem hết các bình luận