LỜI BÀI HÁT

Damn the Doctors just finished telling me
There's no time
Losing you could be the end of me
And that I
Should do the things that I wanna do
How could I
Without you without you ooh ooh

Cause youre the only I let in
Tell me how to stop this feeling spreadin
I'm hopin somehow that you know ooh ooh

Lets just get back together
We shouldve never broke up
Theyre telling me
That my heart wont beat again
We should have stayed together (No)
Cos when you left me it stopped
Theyre telling me
That my heart wont beat again
Won't beat again
Its killing me
(Hey hey hey)

If I died
Yeah would you come to my funeral
Would you cry
Would you feel some regret that
We didnt try
Or would you fall apart the
same as I
Uh uh uh

And would it always haunt you baby
That you missed your chance to save me
Cos you know its not too late
(Hey hey heeeeeey)

Lets just get back together
We should have never broke up
They're telling me
That my heart won't beat again
We should have stayed together
Vause when you left me it stopped
Theyre telling me
That my heart wont beat again
Won't beat again
Its killing me
That my heart wont beat again
Won't beat again
Its killing me
(Hey)

I need you back in my arms
I need love CPR
Cos its getting so cold ooooh
I need you back again
Or else Ill never mend
And girl if I go
I go I go I go

Lets just get back together
We should have never broke up
Theyre telling me
That my heart wont beat again
We should have stayed together
Cause when you left me it stopped
Theyre telling me
That my heart wont beat again
Won't beat again
Its killing me
That my heart wont beat again
Won't beat again
Its killing me
(hey .. come on)

Im beggin please dont let me, go

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

vchi280 Cập nhật: Masquerade / 19-11-2009...
Chết tiệt cuộc nói chuyện của tôi với bác sĩ vừa mới kết thúc
Không còn thời gian
Đánh mất em có thể sẽ là kết thúc của tôi
Và tôi
Nên làm điều gì

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
mttabo 04-02-2010
Bài này nên có tựa là "Won't beat again" thì đúng ý nghĩa hơn
...
Masquerade 19-11-2009
@ vchi280: CPR (cardiopulmonary resuscitation): phương pháp hồi sức tim phổi nhé!

Xem hết các bình luận