It's The Most Wonderful Time Of The Year - Andy Williams

1    | 25-10-2009 | 4547

LỜI BÀI HÁT

It's the most wonderful time of the year
With the kids jingle belling
And everyone telling you "Be of good cheer"
It's the most wonderful time of the year
It's the hap-happiest season of all
With those holiday greetings and gay happy meetings
When friends come to call
It's the hap- happiest season of all

There'll be parties for hosting
Marshmallows for toasting
And caroling out in the snow
There'll be scary ghost stories
And tales of the glories of
Christmases long, long ago

It's the most wonderful time of the year
There'll be much mistletoeing
And hearts will be glowing
When love ones are near
It's the most wonderful time of the year

There'll be parties for hosting
Marshmallows for toasting
And caroling out in the snow
There'll be scary ghost stories
And tales of the glories of
Christmases long, long ago

It's the most wonderful time of the year
There'll be much mistltoeing
And hearts will be glowing
When love ones are near
It's the most wonderful time
It's the most wonderful time
It's the most wonderful time
It's the most wonderful time of the year

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Amy...
Đó là khoảng thời gian tuyệt diệu nhất trong năm
Với những đứa trẻ rung chuông leng keng
Và mọi người nói với bạn rằng "Chúc hạnh phúc"
Đó là khoảng thời

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
Amy 10-11-2009
dịch bằng tool, Amy thay đây
...
Cheery_chery2205 25-10-2009
Ô kê bạn! Nghệ sĩ sẽ được cập nhật. Nhưng mà bạn kiếm giúp mấy cái link đã^^
...
_musiclover_2205 25-10-2009
bài naz của Drake & Trey songz nhưng ko có tên trong danh sách >.< đề nghị nên có Drake(brb)

Xem hết các bình luận