LỜI BÀI HÁT

This land is mine, God gave this land to me
This brave and ancient land to me
And when the morning sun reveals her hills and plain,
Then I see a land where children can run free

So take my hand and walk this land with me
And walk this golden land with me
Though I am just a man, when you are by my side,
With the help of God, I know I can be strong

And walk this golden land with me
Though I am just a man, when you are by my side,
With the help of God, I know I can be strong

To make this land our home
If I must fight, I'll fight to make this land our own
Until I die, this land is mine


Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Nhím_xù Cập nhật: Lucifer / 22-03-2010...
Mảnh đất này là của tôi, Chúa đã ban tặng mảnh đất này này cho tôi
Mảnh đất anh hùng và cổ xưa này là của tôi
Và mỗi khi mặt trời buổi sớm làm lộ ra

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
phamquoc25 06-05-2010
thanh bình ,tự do và những kỷ niệm đẹp xa xưa là những gì tôi yêu !
...
Lucifer 22-03-2010
Dã man, mới mở chức năng 1 phát đã có bài trùng =))

Xem hết các bình luận