LỜI BÀI HÁT

Rah-rah-ah-ah-ah!
Muh-muh-muh-muh-mah!
Rah-rah-ooh-la-la!
Want your bad romance

Rah-rah-ah-ah-ah!
Muh-muh-muh-muh-mah!
Rah-rah-ooh-la-la!
Want your bad romance

I want your ugly
I want your disease
I want your everything
As long as it’s free
I want your love
Love-love-love
I want your love

I want your drama
The touch of your hand
I want you leather studded kiss in the scene
And I want your love
You know that I want you
Love-love-love
I want your love
Love-love-love
I want your love

You know that I want you
And you know that I need you
I want a bad, a bad romance

I want your loving
And I want your revenge
You and me could write a bad romance
I want your loving
All your love is revenge
You and me could write a bad romance

Oh-oh-oh-oh-oooh!
Oh-oh-oooh-oh-oh!
Caught in a bad romance

Oh-oh-oh-oh-oooh!
Oh-oh-oooh-oh-oh!
Caught in a bad romance

Rah-rah-ah-ah-ah!
Muh-muh-muh-muh-mah!
Rah-rah-ooh-la-la!
Want your bad romance

Rah-rah-ah-ah-ah!
Muh-muh-muh-muh-mah!
Rah-rah-ooh-la-la!
Want your bad romance

I want your horror
I want your design
‘Cause you’re a criminal
As long as your mine
I want your love
Love-love-love
I want your love

I want your psycho
Your vertical stick
Want you in my room
When your baby is sick
I want your love
Love-love-love
I want your love
Love-love-love
I want your love

You know that I want you
And you know that I need you
I want a bad, a bad romance

I want your loving
And I want your revenge
You and me could write a bad romance
I want your loving
All your love is revenge
You and me could write a bad romance

Oh-oh-oh-oh-oooh!
Oh-oh-oooh-oh-oh!
Caught in a bad romance

Oh-oh-oh-oh-oooh!
Oh-oh-oooh-oh-oh!
Caught in a bad romance

Rah-rah-ah-ah-ah!
Muh-muh-muh-muh-mah!
Rah-rah-ooh-la-la!
Want your bad romance

Rah-rah-ah-ah-ah!
Muh-muh-muh-muh-mah!
Rah-rah-ooh-la-la!
Want your bad romance

Walk walk fashion baby
Work it
Move that bitch crazy
Walk walk fashion baby
Work it
Move that bitch crazy
Walk walk fashion baby
Work it
Move that bitch crazy
Walk walk fashion baby
Work it
Move that bitch crazy

I want your love
And I want your revenge
I want your love
I don’t wanna be friends

Said I want your love
And I want your revenge
I want your love
I don’t wanna be friends

Oh-oh-oh-oh-oooh!
Oh-oh-oooh-oh-oh!
Caught in a bad romance

Oh-oh-oh-oh-oooh!
Oh-oh-oooh-oh-oh!
Caught in a bad romance

I want your loving
And I want your revenge
You and me could write a bad romance
I want your loving
and all your love is revenge
You and me could write a bad romance

Oh-oh-oh-oh-oooh!
Oh-oh-oooh-oh-oh!
Caught in a bad romance

Oh-oh-oh-oh-oooh!
Oh-oh-oooh-oh-oh!
Caught in a bad romance

Rah-rah-ah-ah-ah!
Muh-muh-muh-muh-mah!
Rah-rah-ooh-la-la!
Want your bad romance

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Rah-rah-ah-ah-ah!
Muh-muh-muh-muh-mah!
Rah-rah-ooh-la-la!
Thèm muốn thứ ái tình nhơ nhuốc của anh

Rah-rah-ah-ah-ah!
Muh-muh-muh-muh-mah!
Rah-rah-ooh-la-la!
Thèm muốn thứ ái tình nhơ nhuốc của anh

Em muốn thói xấu xa của anh
Em thèm cái thói bệnh hoạn của anh
Em khao khát mọi thứ thuộc về anh
Chừng nào chúng đều chưa có chủ
Em thèm muốn tình yêu của anh
Ái tình - ái tình - ái tình
Em thèm muốn tình yêu của anh

Em muốn vở kịch của anh
Cái động chạm từ tay anh
Em muốn anh hôn mãnh liệt trong quanh cảnh này
Và em muốn tình yêu của anh
Ái tình - ái tình - ái tình
Và em muốn tình yêu của anh
Ái tình - ái tình - ái tình
Và em muốn tình yêu của anh

Anh biết em thèm muốn anh mà
Và anh biết em cần anh mà
Em muốn đó là thứ ái tình nhơ nhuốc

Em khao khát tình yêu của anh
Và em muốn sự trả thù từ anh
Anh và em có thể viết nên thiên tình sử bê bối
Em khao khát tình yêu của anh
Tình yêu của anh tất cả là rửa hận hết
Anh và em có thể viết nên thiên tình sử bê bối

Oh-oh-oh-oh-oooh!
Oh-oh-oooh-oh-oh!
Sập bẫy trong mối tình nhơ nhuốc

Oh-oh-oh-oh-oooh!
Oh-oh-oooh-oh-oh!
Sập bẫy trong mối tình nhơ nhuốc

Rah-rah-ah-ah-ah!
Muh-muh-muh-muh-mah!
Rah-rah-ooh-la-la!
Thèm muốn thứ ái tình nhơ nhuốc của anh

Rah-rah-ah-ah-ah!
Muh-muh-muh-muh-mah!
Rah-rah-ooh-la-la!
Thèm muốn thứ ái tình nhơ nhuốc của anh

Em khao khát sự ghê tởm từ anh
Em khao khát âm mưu từ anh
Vì anh là thằng tội phạm
Chừng nào anh là của em
Em muốn tình yêu của anh
Ái tình - ái tình - ái tình
Em muốn tình yêu của anh

Em khao khát toàn bộ tinh thần của anh
Cây gậy dựng thẳng tưng của anh
Thèm muốn anh ở trong phòng em
Khi \'bé cưng\' của anh có vấn đề
Em muốn tình yêu của anh
Ái tình - ái tình - ái tình
Em muốn tình yêu của anh
Ái tình - ái tình - ái tình
Em muốn tình yêu của anh

Anh biết em thèm muốn anh mà
Và anh biết em cần anh mà
Em muốn đó là thứ ái tình nhơ nhuốc

Em khao khát tình yêu của anh
Và em muốn sự trả thù từ anh
Anh và em có thể viết nên thiên tình sử bê bối
Em khao khát tình yêu của anh
Tình yêu của anh tất cả là rửa hận hết
Anh và em có thể viết nên thiên tình sử bê bối

Oh-oh-oh-oh-oooh!
Oh-oh-oooh-oh-oh!
Sập bẫy trong mối tình nhơ nhuốc

Oh-oh-oh-oh-oooh!
Oh-oh-oooh-oh-oh!
Sập bẫy trong mối tình nhơ nhuốc

Rah-rah-ah-ah-ah!
Muh-muh-muh-muh-mah!
Rah-rah-ooh-la-la!
Thèm muốn thứ ái tình nhơ nhuốc của anh

Rah-rah-ah-ah-ah!
Muh-muh-muh-muh-mah!
Rah-rah-ooh-la-la!
Thèm muốn thứ ái tình nhơ nhuốc của anh

Bước đê, bước trời trang đê cưng
Lắc lư đi
Vận động cái khốn ấy điên cuồng đi nào
Bước đê, bước trời trang đê cưng
Lắc lư đi
Vận động cái khốn ấy điên cuồng đi nào
Bước đê, bước thời trang đê cưng
Lắc lư đi
Vận động cái khốn ấy điên cuồng đi nào
Bước đê, bước thời trang đê cưng
Lắc lư đi
Vận động cái khốn ấy điên cuồng đi nào

Em khao khát tình yêu của anh
Và em muốn sự trả thù từ anh
Em khao khát tình yêu của anh
Em không muốn ta là bạn bè nữa

Nói rằng em khao khát tình yêu của anh
Và em muốn sự trả thù từ anh
Em khao khát tình yêu của anh
Em không muốn ta là bạn bè nữa

Oh-oh-oh-oh-oooh!
Oh-oh-oooh-oh-oh!
Sập bẫy trong mối tình nhơ nhuốc

Oh-oh-oh-oh-oooh!
Oh-oh-oooh-oh-oh!
Sập bẫy trong mối tình nhơ nhuốc

Em khao khát tình yêu của anh
Và em muốn sự trả thù từ anh
Anh và em có thể viết nên thiên tình sử bê bối
Em khao khát tình yêu của anh
Tình yêu của anh tất cả là rửa hận hết
Anh và em có thể viết nên thiên tình sử bê bối

Oh-oh-oh-oh-oooh!
Oh-oh-oooh-oh-oh!
Sập bẫy trong mối tình nhơ nhuốc

Oh-oh-oh-oh-oooh!
Oh-oh-oooh-oh-oh!
Sập bẫy trong mối tình nhơ nhuốc

Rah-rah-ah-ah-ah!
Muh-muh-muh-muh-mah!
Rah-rah-ooh-la-la!
Thèm muốn thứ ái tình nhơ nhuốc của anh

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
hungvenh21 11-01-2013
à quên nữa, khúc đầu nó là thế này:
rah-rah-ah-ah-ah/roma-roma-ma-ma/gaga-oh-la-la/want your bad romance

r
...
hungvenh21 11-01-2013
vertigo stick chứ!!!!! với lại thiếu đoạn:
I want your love and all your lovers' revenge
You and me could write a bad romance.
...
belle1980 03-01-2013
Lady Gaga hát hay,bài hát diễn tả thứ tâm trạng có lúc thoảng qua nơi tôi. Biết là không thể đến với nhau, nhưng đôi khi vẫn khao khát được yêu thương, ôm ấp...
...
hungthinhe 10-07-2012
link youtube die rùi bạn @hikarubibi ơi
Fixed - Ala
...
blueskyvn94 04-02-2012
Wow, that's great. This song is so well, so good, very good. I love Lady Gaga's style.
But I don't know reason why she like both his loving and revenge, just not understand here.
...
sweetycandy2906 07-01-2012
nghe ghê thật, đúng là GaGa style. nhưng giai điệu rất hay và ấn tượng
...
boo.kute 29-12-2011
+)ung' là Lady Gaga [no.1]...... Move that bitch crazy :)) tươi mát =]]
...
nucuoi111@gmail.com 23-11-2011
Want your bad romance: Thèm muốn thứ ái tình nhơ nhuốc của anh nên thay bằng thèm muốn sự lãng mạng xấu xa của anh
thì bản dịch nó hay hơn và đỡ ghê hơn. bỏ cái từ nhơ nhuốc đi. cái từ đấy mà cho vào thì còn ai dám yêu nữa. nghe đã thấy cái từ đấy nó ghê rồi
...
XzLio 01-11-2011
Hùi đó đứa bạn mở bài này mới nghe khúc đầu mà cười bể bụng zìa mở lại cho cười chơi ~> Ai zè ghiền luôn
...
pig_gold96 17-09-2011
không ưa gì được con nhỏ này!!!
à mà việc nó đấu với Brit diễn ra như thế nào rồi nhỉ?
...
jadedino 17-08-2011
đúg la` lơi` bai` hát khủng khiếp thật.you're abnormal, GaGa!!!
...
Over_and_over 09-06-2011
Je veux ton amour
Et je veux ta revanche
J'veux ton amour
I don't wanna be friends
Oh-oh-oh-oh-oooh!
I don't wanna be friends
(Caught in a bad romance)
I don't wanna be friends
Oh-oh-oh-oh-oooh!
Want your bad romance
(Caught in a bad romance)
Want your bad romance!
...
Over_and_over 09-06-2011
Hình như có một đoạn tiếng pháp , sao không thấy trong lyric nhỉ?
...
tranuyennhi1995 02-06-2011
Ta^y wa' nen nghe noi hach nach 'lun , ca tu chang dep teo neo` .damnghi dam'noi' Noi hach Nach' that :)).
...
Porman 21-05-2011
web thu lệ phí đắt kinh dị
sân chơi của chúng ta đang được tính bằng giờ, trong khi sự phong phú của diễn đàn là do các thành viên tự nguyện bỏ công sức
...
Porman 19-05-2011
mình nghe bài này lần đầu năm ngoái ở ĐL
mấy đứa bạn mỹ hát điên cuồng nhất là girl,
khi đó mình chả biết LG, bây giờ mới thấy ngấm
công nhận hay quá
cũng không tưởng lời dịch,
chỉ biết nó thật khiêu khích
...
ke0be0b0ng 11-04-2011
nghe cái lời dịch mà tái. Nhưng bài quá hay. Phong cách monster. Quá đỉnh. Nhưng em vẫn tái quả "bé cưng"
...
30-06-2011 boyhb1998 @@ Cây gậy dựng thẳng đứng nữa chứ
...
Bupbethoitiet1998 09-04-2011
ôi trùj uj đúng là Lady Gaga!!!! bó tay lun. cai gi ma baby''sick''
a'a'a'a'a'a' gúm wé bái phục lun. >_

Xem hết các bình luận

Hero
210,095 lượt xem
Lucky
130,507 lượt xem