爱人 - Ai ren - Người yêu ơi (ft. Đồ Hồng Cương) - Faye Wong

1    | 30-12-2009 | 14308

Bạn nào đến với loidich.com chắc chắn sẽ biết phiên âm của những bài hát tiếng Trung hoặc Hàn. Vì đó là những bạn học chuyên ngành ngoại ngữ học có hứng thú với chúng. Bạn nào chưa biết, nếu thấy thích bài hát sẽ có động lực học tốt ngoại ngữ. Tôi không quen viết phiên âm và cũng thấy nó không cần thiết. Mong thông cảm!

Bản dịch không thật chính xác, pwz dịch lại

LỜI BÀI HÁT

[ti: 爱人]
[ar: 屠洪刚/王菲]

男: 爱人 我们已久为
这些年一直有你陪
你受了很多罪
一路随我很累
女: 爱人 爱人
我们俩说什么苦累
让每一种悲喜都过来吧
承受之后 更相畏
合: 我选取择了你 我从不后悔
相爱滋味两人慢慢体会
最初的诺言在心中准备
女: 一生面对
男: 一生面对
合: 长相随

男: 爱人 我们已久为
再见你竟如此憔悴
想不出你的肩
怎样抗起轮回
女: 爱人 爱人
你要的我用心去给
把每一段日子都留住吧
慢慢变老 再回味
合: 我选择了你,我从不后悔
相爱滋味两人慢慢体会
最初的诺言在心中准备
女: 一生面对
男: 一生面对
合: 长相随
合: 我选择了你 我从不后悔
相爱滋味两人慢慢体会
最初的诺言在心中准备
女: 一生面对
男: 一生面对
合: 长相随

---Pinyin---

[ti: Ài ren ]
[ar: Tú Hóng Gāng / Wáng Fēi ]

Nán: Ài ren Wǒ men yǐ jiǔ wéi
Zhè xiē nián yì zhí yǒu nǐ péi
Nǐ shòu le hěn duō zuì
Yí lù suí wǒ hěn lèi
Nǚ: Ài ren Ài ren
Wǒ men liǎng shuō shén me kǔ lèi
Ràng měi yì zhǒng bēi xǐ dōu guò lái ba
Chéng shòu zhī hòu gèng xiāng wèi
Hé: Wǒ xuán qǔ zé le nǐ Wǒ cóng bú hòu huǐ
Xiāng ài zī wèi liǎng rén màn màn tǐ huì
Zuì chū de nuò yán zài xīn zhōng zhǔn bèi
Nǚ: Yì shēng miàn duì
Nán: Yì shēng miàn duì
Hé: Zhǎng xiàng suí

Nán: Ài ren Wǒ men yǐ jiǔ wéi
Zài jiàn nǐ jìng rú cǐ qiáo cuì
Xiǎng bù chū nǐ de jiān
Zěn yàng kàng qǐ lún huí
Nǚ: Ài ren Ài ren
Nǐ yào de wǒ yòng xīn qù gěi
Bǎ měi yí duàn rì zi dōu liú zhù ba
Màn màn biàn lǎo Zài huí wèi
Hé: Wǒ xuǎn zé le nǐ Wǒ cóng bú hòu huǐ
Xiāng ài zī wèi liǎng rén màn màn tǐ huì
Zuì chū de nuò yán zài xīn zhōng zhǔn bèi
Nǚ: Yì shēng miàn duì
Nán: Yì shēng miàn duì
Hé : Zhǎng xiàng suí
Hé: Wǒ xuǎn zé le nǐ Wǒ cóng bú hòu huǐ
Xiāng ài zī wèi liǎng rén màn màn tǐ huì
Zuì chū de nuò yán zài xīn zhōng zhǔn bèi
Nǚ: Yì shēng miàn duì
Nán: Yì shēng miàn duì
Hé : Zhǎng xiàng suí

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

[ti: Người yêu ơi]
[ar: Đồ Hồng Cương ft. Vương Phi]

Nam: Người yêu ơi!
Đôi chúng ta vì nhau cũng đã lâu
Những năm qua luôn có em ở cùng
Em cũng đã phải chịu

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
umi^_^ 19-01-2010
em tưởng ai ren là nói vợ hoặc chồng chứ 8-|

Xem hết các bình luận