Sirens Of The Sea (Coraline OST) - Unknown

0    | 05-08-2010 | 1444

LỜI BÀI HÁT

I'm known as the siren of all seven seas
The breaker of hearts by the bay
So if you go swimming with bow-legged women
I might steal your weak heart away

A big-bottomed seawitch may bob through the waves
And hope to lead sailors astray
But a true ocean goddess
Must fill out her bodice
To present an alluring display

O! Beware of old oysters too large in the chest
Let's banish them from the buffet
I'm far more nutritious

You smell like the fishes--

Did I hear a banshee?

You're sea-green with envy!

This mermaid enchantress--

No, I'm Birth of Venus . . . will send sailors swimming all day!

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Jill_vercident Cập nhật: Lucifer / 06-08-2010...
Em được biết đến như nàng tiên cá của bảy đại dương
Người làm tan vỡ biết bao trái tim của các chàng trai trên bến cảng
Vậy nếu anh đi bơi với cô ả

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

Jill
1,818 lượt xem