LỜI BÀI HÁT

nguyen ...

Angels

I sit and wait
Does an angel contemplate my fate
And do they know the places where we go
When we're gray and old
'Cos I've been told that salvation lets their wings unfold
So when I'm lying in my bed
Thoughts running through my head and I feel that love is dead
I'm loving angels instead

Chorus :
And through it all she offers me protection
A lot of love and affection
whether I'm right or wrong
And down the waterfall
Wherever it may take me
I know that life wont break me
When I come to call she won't forsake me
I'm loving angels instead

When I'm feeling weak and my pain walks down a one way street
I look above and I know I'll always be blessed with love
And as the feeling grows
She breathes flesh to my bones
And when love is dead
I'm loving angels instead

[Chorus]

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

tRaNg_kIlL Cập nhật: Blah Blah / 22-11-2009...
NHỮNG THIÊN THẦN

Tôi ngồi và chờ đợi 1 thiên thần có suy ngẫm về số phận của tôi ko
Những nơi mà chúng tôi sẽ đến khi chúng tôi bạc đầu và già đi

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
leanh04 28-09-2011
bài này Declan háy cực hay á ^^
...
ZeldaKun 27-06-2010
có vẻ bài dịch lạc hướng vì mình đọc wikipedia nói bài này được sáng tác trong 25 phút khi anh ta ngồi ở quán cafe cùng người bạn,và bài hát viết về người cô và chú của anh ta.

Xem hết các bình luận