LỜI BÀI HÁT

nguyen ...

How many roads must a man walk down before they call him a man?
How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand?
How many times must the canon balls fly before they're forever banned?

The answer, my friend, is blowin' in the wind
The answer is blowin' in the wind.

How many years must a mountain exist before it is washed to the sea?
How many years can some people exist before they're allowed to be free?
How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see?

The answer, my friend, is blowin' in the wind
The answer is blowin' in the wind.

How many times must a man look up before he can see the sky?
How many ears must one man have before he can hear people cry?
How many deaths will it take till he knows that too many people have died?

The answer, my friend, is blowin' in the wind
The answer is blowin' in the wind.

The answer is blowin' in the wind.

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

silent_green_field Cập nhật: whatgoeswrong? / 01-01-1970...
Bao nhiêu chặng đường ta phải bước đi, để khi nằm xuống ta làm người thật sự ?
Bao nhiêu đại đương cánh bồ câu phải sải ,để đến một ngày ngủ trên cát bình yên ?
Và bao nhiêu, bao nhiêu làn đạn phải bay...để rồi chúng sẽ im trong nòng súng ?

Câu trả lời, bạn của tôi ơi
Nó đang dần cuốn theo cơn gió
Câu trả lời....gió đã thổi bay đi..

Bao nhiêu năm núi vẫn ung dung,cho đến một ngày núi sẽ nằm dưới biển ?
Bao nhiêu lâu ta sẽ sống, nhưng đến một ngày mới thật sự tự do ?
Và bao nhiêu lần để người ta nhìn lại....rồi ngoảnh mặt quay đi ?

Câu trả lời, bạn của tôi ơi
Nó đang dần cuốn theo cơn gió
Câu trả lời....gió đã thổi bay đi..

Và bao nhiêu lần ta phải ngước nhìn lên để ta thấy một bầu trời rực rỡ ?
Bao nhiêu tai để ta có thể nghe, tiếng khóc lầm than nhân loại ?
Và...bao nhiêu cái chết nữa để ta thấy quá nhiều sự hy sinh ?

Câu trả lời, bạn của tôi ơi
Nó đang dần cuốn theo cơn gió
Câu trả lời....gió đã thổi bay đi..

câu trả lời...gió đã thổi bay đi

3 bản dịch khác

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
aforhapsody 31-01-2014
Bob Dylan quả thực là một thiên tài khổng lồ. Cùng với những Beatles, Rolling Stones trở thành những huyền thoại bất tử của âm nhạc thế giới thế kỷ 20
...
::chelsea:: 13-05-2011
Bao nhiêu đại đương cánh bồ câu phải sải ,để đến một ngày ngủ trên cát bình yên ?...
...
Saigonlove 13-05-2011
Hay quá :).
Cuốn theo chiều gió....
...
doctor.giap 19-04-2011
Hay thật ' Câu trả lời..Gió đã thổi bay đi...."..Hãy cứ Sống hết mình..THì mọi thứ sẽ đến .Bởi câu trả lời gió đã thổi bay đi
...
yondaimevn 25-03-2010
Bao nhiêu thăng trầm mà ta phải trải qua trước khi được công nhận là 1 con người thực sự ? Bồ câu trắng phải sải cánh qua bao nhiêu đại dương trước khi ngủ yên trong cát ? Và bao nhiêu đạn đã nổ trước khi chúng vĩnh viễn lặng im ? Câu trả lời, bạn của tôi ơi Nó đang dần cuốn theo cơn gió Câu trả lời....gió đã thổi bay đi.. Ngọn núi tồn tại bao năm trước khi biển kia vùi lấp ? Con người sẽ sống bao nhiêu năm trước khi họ thực sự về với tự do ? Và bao lần ta nhìn lại rồi lơ đi ? Câu trả lời, bạn của tôi ơi Nó đang dần cuốn theo cơn gió Câu trả lời....gió đã thổi bay đi.. Ta phải ngước nhìn bao nhiêu lần nữa mới thấy được bầy trời trong xanh ? Cần bao nhiêu đôi tai nữa, đủ để ta có thể thực sự nghe nhân loại khóc ? Và….Bao nhiêu mạng người phải chịu thác oan để ta nhận ra rằng đã có quá nhiều sự mất mát ? Câu trả lời, bạn của tôi ơi Nó đang dần cuốn theo cơn gió Câu trả lời....gió đã thổi bay đi.. câu trả lời...gió đã thổi bay đi

Xem hết các bình luận

Hello
733,522 lượt xem