LỜI BÀI HÁT

nguyen ...

"You're A God"

I've got to be honest
I think you know
We're covered in lies and that's OK
There's somewhere beyond this I know
But I hope I can find the words to say

Never again no
No never again

[Chorus]
'Cause you're a god
And I am not
And I just thought
That you would know
You're a god
And I am not
And I just thought
I'd let you go

But I've been unable
To put you down
I'm still learning things I ought to know by now
It's under the table so
I need something more to show somehow

Never again no
No never again

[Chorus]

I've got to be honest
I think you know
We\'re covered in lies and that's OK
There's somewhere beyond this I know
But I hope I can find the words to say
Never again no
No never again

[Chorus]

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Amy Cập nhật: nguyen / 23-07-2009...
Em là thượng đế

Anh phải thành thật
Anh nghĩ em cũng biết
Chúng ta được che đậy bởi những lời dối trá và điều đó ổn thôi
Có nơi nào đó ngoài giới

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

Alone
112,729 lượt xem