LỜI BÀI HÁT

nguyen ...

"You're A God"

I've got to be honest
I think you know
We're covered in lies and that's OK
There's somewhere beyond this I know
But I hope I can find the words to say

Never again no
No never again

[Chorus]
'Cause you're a god
And I am not
And I just thought
That you would know
You're a god
And I am not
And I just thought
I'd let you go

But I've been unable
To put you down
I'm still learning things I ought to know by now
It's under the table so
I need something more to show somehow

Never again no
No never again

[Chorus]

I've got to be honest
I think you know
We\'re covered in lies and that's OK
There's somewhere beyond this I know
But I hope I can find the words to say
Never again no
No never again

[Chorus]

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Amy Cập nhật: nguyen / 23-07-2009...
Em là thượng đế

Anh phải thành thật
Anh nghĩ em cũng biết
Chúng ta được che đậy bởi những lời dối trá và điều đó ổn thôi
Có nơi nào đó ngoài giới hạn này, anh biết
Nhưng anh hi vọng anh có thể tìm được lời để nói

Không bao giờ lặp lại lần nữa, không
Không, không bao giờ lần nữa

Vì em là thượng đế
Và anh không phải
Và anh chỉ nghĩ
Rằng em sẽ biết
Rằng em là thượng đế
Và anh không phải
Và anh chỉ nghĩ rằng
Anh sẽ để em ra đi

Nhưng anh không thể
Làm em sụp đổ
Anh vẫn đang học những điều anh phải biết ngay bây giờ
Nó ẩn dưới bình nguyên
Anh cần điều gì đó nhiều hơn để chỉ ra phải làm thế nào

Không bao giờ lặp lại lần nữa, không
Không, không bao giờ có lần nữa

Vì em là thượng đế
Và anh không phải
Và anh chỉ nghĩ
Rằng em sẽ biết
Rằng em là thượng đế
Và anh không phải
Và anh chỉ nghĩ rằng
Anh sẽ để em ra đi

Anh phải thành thật
Anh nghĩ em cũng biết
Chúng ta được che đậy bởi những lời dối trá và điều đó ổn thôi
Có nơi nào đó ngoài giới hạn này, anh biết
Nhưng anh hi vọng anh có thể tìm được lời để nói
Không bao giờ lặp lại lần nữa, không
Không, không bao giờ có lần nữa


Vì em là thượng đế
Và anh không phải
Và anh chỉ nghĩ
Rằng em sẽ biết
Rằng em là thượng đế
Và anh không phải
Và anh chỉ nghĩ rằng
Anh sẽ để em ra đi

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

Alone
114,137 lượt xem