LỜI BÀI HÁT

Amy ...


I'm Still Here Lyrics

I found the pieces in my hand
They were always there
It just took some time for me to understand
You gave me words I just can't say
So if nothing else
I'll just hold on while you drift away
Cause everything you wanted me to hide
Is everything that makes me feel alive

The cities grow
The rivers flow
Where you are, "I'll" never know
But I'm still here
If you were right and I was wrong
Why are you the one who's gone
And I'm still here
Still here

I've seen the ashes in my heart
I smile the widest
When I cry inside and my insides blow apart
I tried to wear another face
Just to make you proud
Just to make you put me in my place
But everything you wanted from me
Is everything that I could never be

The cities grow
The rivers flow
Where you are, "I'll" never know
But I'm still here
If you were right and I was wrong
Why are you the one who's gone
And I'm still here

Maybe tonight
It's gonna be alright
I will get better
Maybe today
It's gonna be okay
I will remember

I held the pieces of my soul
I was shattered and I wanted you to come and make me whole
Then I saw you yesterday
But you didn't notice
And you just walked away
Cause everything you wanted me to hide
Is everything that makes me feel alive

The cities grow
The rivers flow
Where you are, "I'll" never know
But I'm still here
If you were right and I was wrong
Why are you the one who's gone
And I'm still here
The lights go out, the bridges burn
Once you're gone, you can't return
But I'm still here
Remember how you used to say I'd be the one to run away
But I'm still here

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Amy...
Anh tìm thấy những mảnh vỡ trong bàn tay anh
Chúng luôn ở đây
Chỉ tốn chút thời gian để anh hiểu ra
Em đã cho anh những lời mà anh không thể nói
Vậy nếu không còn gì khác
Anh sẽ chỉ chờ đợi trong khi em trôi dạt đi xa
Vì mỗi thứ em muốn anh che giấu
Là mỗi thứ anh cần để sống

Những thành phố lớn lên
Những con sông chảy dài
Em ở đâu, "anh sẽ" không bao giờ biết
Nhưng anh vẫn ở đây
Nếu em đã đúng và anh thì sai
Sao em lại là người ra đi?
Và anh vẫn ở đây
Vẫn đây

Anh đã nhìn thấy tro tàn trong tim mình
Anh mỉm cười với nụ cười tươi nhất
Khi bên trong anh khóc thầm và trong anh bị đánh xé ra
Anh đã cố mang một bộ mặt khác
Chỉ để làm em tự hào
Chỉ để làm em đặt anh vào vị trí của anh
Nhưng mỗi thứ em muốn ở anh
Là mỗi thứ anh không thế trở thành

Những thành phố lớn lên
Những con sông chảy dài
Em ở đâu, "anh sẽ" không bao giờ biết
Nhưng anh vẫn ở đây
Nếu em đã đúng và anh thì sai
Sao em lại là người ra đi?
Và anh vẫn ở đây

Có lẽ tối nay
Mọi điều sẽ ổn thôi
Anh sẽ tốt hơn
Có lẽ hôm nay
Mọi thứ sẽ ổn thôi
Anh sẽ nhớ

Anh giữ lấy những mảnh vỡ của tim mình
Anh đã bị đập tan và anh muốn em đến để làm anh toàn vẹn lại
Rồi anh thấy em hôm qua
Nhưng em không hề chú ý
Và em chỉ bước đi
Vì mọi thứ em muốn anh giấu đi
Là mọi thứ anh cần để sống

Những thành phố lớn lên
Những con sông chảy dài
Em ở đâu, "anh sẽ" không bao giờ biết
Nhưng anh vẫn ở đây
Nếu em đã đúng và anh thì sai
Sao em lại là người ra đi?
Và anh vẫn ở đây
Ánh đèn tắt đi, những cây cầu bùng cháy
Một lần em đã ra đi, em không thể quay lại
Nhưng anh vẫn ở đây
Nhớ lại cách em thường hay nói rằng anh mới là người duy nhất phải trốn chạy
Nhưng anh vẫn ở đây

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

Hello
733,418 lượt xem