LỜI BÀI HÁT

Amy ...

Best I Ever Had

So you sailed away
Into a grey sky morning
Now I'm here to stay
Love can be so boring

Nothing's quite the same now
I just say your name now

Chorus
But it's not so bad
You're only the best I ever had
You don't want me back
You're just the best I ever had

So you stole my world
Now I'm just a phony
Remembering the girl
Leaves me down and lonely

Send it in a letter
Make yourself feel better

Chorus
But it's not so bad
You're only the best I ever had
You don't need me back
You're just the best I ever had

And it may take some time to
Patch me up inside
But I can't take it so I
Run away and hide
And I may find in time that
You were always right
You're always right

So you sailed away
Into a grey sky morning
Now I'm here to stay
Love can be so boring

What was it you wanted
Could it be
I'm haunted

Chorus
But it's not so bad
You're only the best I ever had
I don't want you back
You're just the best I ever had
The best I ever had
The best I ever

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Amy...
Vậy em đã căng buồm ra đi
Đến một buổi bình minh ảm đạm
Giờ đây, anh ở đây để lưu lại
Tình yêu có thể thật nhàm chán

Không gì lặng lẽ hơn lúc này
Anh

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

Hello
729,666 lượt xem