LỜI BÀI HÁT

Amy ...

Best I Ever Had

So you sailed away
Into a grey sky morning
Now I'm here to stay
Love can be so boring

Nothing's quite the same now
I just say your name now

Chorus
But it's not so bad
You're only the best I ever had
You don't want me back
You're just the best I ever had

So you stole my world
Now I'm just a phony
Remembering the girl
Leaves me down and lonely

Send it in a letter
Make yourself feel better

Chorus
But it's not so bad
You're only the best I ever had
You don't need me back
You're just the best I ever had

And it may take some time to
Patch me up inside
But I can't take it so I
Run away and hide
And I may find in time that
You were always right
You're always right

So you sailed away
Into a grey sky morning
Now I'm here to stay
Love can be so boring

What was it you wanted
Could it be
I'm haunted

Chorus
But it's not so bad
You're only the best I ever had
I don't want you back
You're just the best I ever had
The best I ever had
The best I ever

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Amy...
Vậy em đã căng buồm ra đi
Đến một buổi bình minh ảm đạm
Giờ đây, anh ở đây để lưu lại
Tình yêu có thể thật nhàm chán

Không gì lặng lẽ hơn lúc này
Anh chỉ gọi tên em lúc này đây

Nhưng cũng không quá tệ
Em là điều tốt đẹp duy nhất mà anh đã từng có
Em không muốn anh quay trở lại
Em chỉ là điều duy nhất mà anh từng có

Vậy em đã đánh cắp thế giới anh
Giờ đây anh chỉ là một kẻ giả vờ
Nhớ về cô gái ấy
Đã để anh suy sụp và cô đơn

Hãy gửi điều đó vào một lá thư
Làm cho em trở nên tốt hơn

Nhưng cũng không quá tệ
Em là điều tốt đẹp duy nhất mà anh đã từng có
Em không muốn anh quay trở lại
Em chỉ là điều duy nhất mà anh từng có

Và có lẽ phải mất một ít thời gian để
Chữa lành bên trong anh
Nhưng anh không thế chịu nổi nữa, vậy nên anh
Bỏ chạy đi và trốn tránh
Và anh có lẽ nhận ra đúng lúc rằng
Em đã luôn luôn đúng
Em đã luôn đúng

Vậy em đã căng buồm ra đi
Đến một buổi bình mình ảm đạm
Giờ đây, anh ở đây để lưu lại
Tình yêu có thể thật nhàm chán

Em đã ham muốn điều gì
Có thể là thế
Anh đang bị ám đây


Nhưng cũng không quá tệ
Em là điều tốt đẹp duy nhất mà anh đã từng có
Em không muốn anh quay trở lại
Em chỉ là điều duy nhất mà anh từng có

(*) Amy và Ala chịu khó up vào zing để lấy links,
~ Oll.

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

Hello
733,418 lượt xem