LỜI BÀI HÁT

Amy ...

Forever Lyrics

Take these roses off of me
Let me live, let me be
For a little while
Let my eyes
See everything and nothing in their time
I do not mind

Who would've guessed I'd have learned
To let the walls around me burn
Light up the hillside
My words, I ate them for so long and nothing changed
It was just the same

And I don't know if you see me here
But I can tell you your face is clear
I will see you...

Forever
Forever
I will see you
Forever
Forever

Call me close once again
Call me teacher, call me friend
Just like the first time
Call my name, it echos in the walls around this room
It's all you

I don't know if you hear me there
When it's darkest, and no one cares
I will hear you...

Forever
Forever
I will hear you
Forever
Forever

I wanted you to be everything to me
Now I've got to learn to carry on
I know I cannot hide, this emptiness inside
But nothing is the same since you've gone

Send me letters from above
Send me strength, send me love
Such sweet love
Sing me songs that echo in my head and in my heart
That's where you are

And I don't know if you feel me here
I can tell you one thing is clear
I will feel you...

Forever
Forever
I will feel you
Forever
Forever
I will hear you
Forever
Forever
I will see you
Forever
Forever

Take these roses off of me
Let me live,
let me be..

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Amy...
Lấy những đóa hồng này ra khỏi người anh
Hãy để anh sống, hãy để anh yên
Chỉ một chút thôi
Hãy để đôi mắt anh
Nhìn thấy mọi thứ và không gì trong thời gian của họ
Anh không quan tâm

Ai mà đoán được anh đã học được gì
Để làm những bức tường xung quanh bùng cháy
Chiếu sáng trên sườn đồi
Những lời của anh, anh đã ăn chúng lâu rồi và không gì thay đổi
Điều đó vẫn như vậy

Và anh không biết liệu em có thấy anh ở đó không
Nhưng anh có thể nói rằng, gương mặt em thật sáng sủa
Anh sẽ nhìn thấy

Mãi mãi
Mãi mãi
Anh sẽ nhìn thấy em
Mãi mãi
Mãi mãi

Hãy gọi anh đến gần một lần nữa
Hãy gọi anh là thầy, hãy gọi anh là người bạn
Chỉ như lần đầu tiên
Hãy gọi tên anh, nó vang dội quanh những bức tường phòng này
Tất cả là em

Anh không biết em có nghe thấy anh ở đó không
Khi trời tăm tối và không ai quan tâm nữa
Anh sẽ nghe thấy em

Mãi mãi
Mãi mãi
Anh sẽ nghe thấy em
Mãi mãi
Mãi mãi

Anh muốn em là mọi thứ với anh
Giờ đây anh đã học được cách tiếp tục
Anh biết rằng anh không thể lẩn trốn, khoảng trống này trong anh
Nhưng không gì còn giống nữa kể từ khi em ra đi

Hãy gửi đến anh những bức thư đến từ trên cao kia
Hãy cho anh sức mạnh, cho anh tình yêu
Chẳng hạn như một tình yêu dịu dàng
Hãy hát cho anh những bài ca vang vọng trong trí óc anh, trong trái tim anh
Đó là nơi em ngự trị

Anh không biết liệu em có cảm thấy anh ở đây
Anh có thể nói cho em một điều rõ ràng
Là anh cảm nhận được em...

Mãi mãi
Mãi mãi
Anh cảm nhận được em
Mãi mãi
Mãi mãi
Anh sẽ cảm nhận được em
Mãi mãi
Mãi mãi
Anh sẽ cảm nhận được em
Mãi mãi
Mãi mãi

Lấy những đóa hồng này ra khỏi người anh
Hãy để anh sống,
hãy để anh yên...

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

Hello
733,505 lượt xem