LỜI BÀI HÁT

NiNa85 ...


Alone You Breathe

You were never one for waiting
Still I always thought you'd wait for me
Have you from your dream awakened
And from where you are what do you see

Which of us is now in exile
Which in need of amnesty
Are you now but an illusion
In my mind alone you breathe

You believed in things that I will never know
You were out there drowning but it never showed
�Till inside a rain swept night you just let go

You're thrown it all away
And now we'll never see
The ending of the play
The grand design
The final line
And what was meant to be

In the dark a distant runner
Now has disappeared into the night
Leaving us to stand and wonder
Staring from this end into your life

You believed in things that I will never know
You were out there drowning but it never showed
�Till inside a rain swept night you just let go

You've thrown it all away
And now we'll never see
The ending of the play
The grand design
The final line
And what was meant to be

And if this is all illusion
Nothing more than pure delusion
Clinging to a fading fantasy

Like Icarus who heeds the calling
Of a sun but now is falling
As the feathers of his life fall free
Can you see
See

Tomorrow
And after
You tell me what am I to do
I stand here
Believing
That in the dark
There is a clue

Perhaps inside
This midnight sky
Perhaps tomorrow's new born eyes
Or then again
We'll never know
And after all
This was the show

What am I to do

Gotta get back
Gotta get back
Gotta get back

What am I to do

Gotta get back
Gotta get back
Gotta get back

What am I to do

Standing on a dream
Isn't what it seems
Could we then reclaim a dream refused
Knowing what we know
Could we let it go
Realizing that all the years are used

Tomorrow and after
You tell me what am I to do
I stand here believing
That in the dark there is a clue
I am the way
I am the light
I am the dark inside the night
I hear your hopes
I feel your dreams
And in the dark I hear your screams

Tomorrow and after
You tell me what am I to do
I stand here believing
That in the dark there is a clue

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Ngọc Cập nhật: Oll / 30-09-2008...
Hoàn toàn là nhịp em thở

Em không bao giờ là người cho sự chờ đợi
Thế mà tôi vẫn nghĩ rằng em đã đợi tôi
Có phải em đến từ giấc mơ thức tỉnh
và từ nơi mà em là những gì em thấy .

Trong số chúng ta đang trong cảnh đày đọa
số người đang cần sự ân xá
Em đang ở đây nhưng là sự ảo tưởng
Trong trí tôi lạc lõng nhịp em thở

em tin vào những điều mà tôi sẽ không bao giờ biết
em đã thoát khỏi sự chìm đám nhưng điều đó không baogiờ bày ra
cho đến tận trong cơn mưa lướt trong đêm thì em đi mất

Em quăng bỏ tất cả
và giờ đây chúng tôi sẽ không bao giờ thấy
kết thúc của cuộc chơi
sự to lớn vẽ ra
một ranh giới cuối cùng
và đó là những gì được nói đến

trong khoảng tối một khỏang xa trốn chạy
giờ đây đã biến mất trong đêm
bỏ chúng tôi đúng lại và thắc mắc
nhìn chăm từ kết cục này vào cuộc đời em

em tin vào những điều mà tôi sẽ không bao giờ biết
em đã thoát khỏi sự chìm đám nhưng điều đó không baogiờ bày ra
cho đến tận trong cơn mưa lướt trong đêm thì em đi mất

Em quăng bỏ tất cả
và giờ đây chúng tôi sẽ không bao giờ thấy
kết thúc của cuộc chơi
sự to lớn vẽ ra
một ranh giới cuối cùng
và đó là những gì được nói đến

và nếu như tất cả là ảo tưởng
chẳng có gì nhiếu hơn là hòan toàn lừa dối
bám víu vào một sự héo tàn mơ hồ

như Icarus luôn để ý đến tiếng gọi
của mặt trời nhưng giờ đây chỉ là sự vấp ngã
như chiếc lông vũ của cuộc đời anh ta rơi tự do
em thấy không
nhìn xem

ngày mai
và sau đó
em nói tôi nghe điều gì tôi phải làm
tôi đứng đây
tintưởng
rằng trong bóng tôi
có một dấu vết

có thể trong đó
bầu trời giữa đêm
có thể ngày mai s new born eyes
hoặc lại như thế
chúng ta sẽ không bao giờ biết
và sau tất cả
điều đó được bày ra

Điều gì tôi phải làm

đang được lấy lại
lấy lại
lấy lại

Điều gì tôi phải làm

đang được lấy lại
lấy lại
lấy lại


Điều gì tôi phải làm

đứng trong giấc mơ
dường như không là điều gì
chúng ta có thể đòi lại giấc mơ đã từ bỏ
biết rằng chúng ta đã biết
chúng ta có thể kiến điều đó đi
nhận ra rằng tất cả những năm tháng đã được dùng đến

ngày mai và sau đó
em nói tôi nghe điều tôi phải làm
tôi đứng đây tin tưởng
rằng trong bóng tôi có một hướng đi
tôi là lối đi
tôi là ánh sáng
I am the dark inside the night
I hear your hopes
Tôi nuôi lớn giấc mơ của em
và trong bóng tối tôi nghe thấy tiếng em hét

ngày mai và sau đó
em nói tôi nghe điều gì tôi phải làm
tôi đứng đây tin tưởng
rằng trong bóng tôi còn lại dấu tích

1 bản dịch khác

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

Hello
733,508 lượt xem