LỜI BÀI HÁT

So what can I tell you
If life's the length of this play
Perhaps God gave the answers
To those with nothing to say

The years are forgiven
If God's forgiving and kind
Perhaps we'll all find the answers
Somewhere in time
Somewhere in time

I've been changing
Redefining
All the things I thought I knew
So long ago
When I was flying
Through the years that seem so far away

In the back of a reason
In the back of my mind
Where I've piled up the seasons
That I've traded for time

I've been grasping at rainbows
Hanging on till the end
But the rain is so real lord
And the rainbows pretend
The rainbows pretend

I've been changing
Redefining
All the things I thought I knew
So long ago
When I was flying
Through the years
That seem so far away

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Ôi ta có thể nói với em gì đây
Nếu cuộc đời chỉ là một phần vở kịch
Có lẽ Chúa đã có câu trả lời
Cho những ai chẳng còn gì để nói.

Những tháng năm qua đã được thứ tha
Nếu Chúa khoan dung và đầy lòng trắc ẩn
Có lẽ tất cả chúng ta sẽ tìm ra câu trả lời
Ở đâu đó trong quãng đời ngắn ngủi
Ở đâu tró trong miền thời gian vô định.

Ta đã từng thay đổi,
Nhìn nhận lại cuộc đời,
Về tất cả những gì ta nghĩ rằng ta đã biết,
Ôi đã rất lâu lắm rồi,
Khi ta cất cánh bay,
Qua những tháng năm sao dài đằng đẵng.

Đằng sau miền lý trí
Đằng sau tâm hồn ta
Nơi ta đã chất đầy năm tháng
Mà ta đã đổi chác lấy thời gian trôi.

Ta đã từng cố bắt lấy cánh cầu vồng
Cứ bám riết cho đến khi không còn nữa,
Nhưng Chúa hỡi cơn mưa sao rất thật
Và cầu vồng chỉ là hư ảo mà thôi.

Ta đã từng thay đổi,
Nhìn nhận lại cuộc đời,
Về tất cả những gì ta nghĩ rằng ta đã biết,
Ôi đã rất lâu lắm rồi,
Khi ta cất cánh bay,
Qua những tháng năm sao dài đằng đẵng.

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

Sorry
7,630 lượt xem