Mình cũng chẳng rõ bài hát này nói về điều gì nhưng chắc có lẽ là đang nói về cuộc sống của hai người bạn thân coi nhau như anh em!
Mình dịch hình như sai nhiềuu lắm(dịch theo cảm tính thôi), mong các bạn cho ý kiến!

LỜI BÀI HÁT


Hey there little baby won't you try your rise?
You tell me what I wanna know
You said your talent's ten, baby pushed around
You hitting down to Mexico

Tell me do you still in that same bikini
That you worn in sixty-five
You know that one more of those than other bands
The one that make me feel alive

If your daddy ask where've been you are
What am I supposed to do?
You just tell him the whole world pass me by
I ain't got nothing left to prove

I've been to fly fly fly away
If our love is strong
We would never go wrong
Coz that's the place to be
Baby bye bye bye baby
If you ever come down
We're still from around
Watch the sunset to the sea

Has that little black bird sit on the roof
Where did my baby go
You said something's life have thrown you off track
The way we ain't got never know

If your daddy ask where've been you are
What am I supposed to say?
You are telling em the whole world's passed me by
Could I live my life my own way

I've been to fly fly fly away
If our love is strong
We would never go wrong
Coz that's the place to be
Baby bye bye bye baby
If you ever come down
We're still from around
Watch the sunset to the sea

You've seen the pictures
Are we dancing all night long
You dress in that you used to be
Long long gown

So baby you fly fly fly away
If our love is strong
We would never go wrong
Coz that's the place to be
Baby bye bye bye baby
If you ever come down
We're still from around
Watch the sunset to the sea
Fly fly fly away
If our love is strong
We would never go wrong
Coz that's the place to be
Baby bye bye bye baby
If you ever come down
We're still from around
Watch the sunset to the sea

Watch the sunset to the sea

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

wearethebigsize Cập nhật: Ngọc / 07-10-2008...
Này bé cưng, em có từng bao giờ muốn lớn lên?
Em đã nói cho tôi nghe những gì tôi muốn
Em cho tôi thấy mười tài năng của em, em bị đẩy đi vòng quanh
và đã

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận