LỜI BÀI HÁT

I called you today just to hear you say
You were not around
When the message was through, though I wanted to
I couldn't make a sound
I wanna tell you the things I've seen
I wanna take you to where I've been
And I wish you were here with me
Don't you know

I really miss you - yes I do - yeah
I really miss you
Ohhhh yeah I do

I'm writing to say I had a wonderful day
Hangin' with my friends
But the memory dies as the sun reach the skies
I'm alone again
I wanna tell you the weather is fine
When the night comes around you were on my mind
And I wish you were here with me
Don't you know

I really miss you - yes I do - yeah
I really miss you - yes I do - I miss you
I really miss you Ohhhh yeah I do

I wanna tell you the things I've seen
I wanna take you to where I've been
And I wish you were here with me
Oh, don't you know

I really miss you - yes I do - yeah
I really miss you - I miss you

I called you today just to hear you say
You were not around
When the message was through, though I wanted to
I couldn't make a sound
I'm writing to say I had a wonderful day
Hangin' with my friends
But the memory dies as the sun reach the skies
I'm alone again


Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Nicky_yl Cập nhật: Bellewu / 11-10-2008...
Hôm nay, em đã gọi cho anh chỉ để nghe được giọng nói của anh
Nhưng anh đã không có đó
Khi mà nhưng tin nhắn như vô tận, và em chỉ mong như thế

Em không thể thốt lên lới nào
Em muốn kể cho anh nghe mọi việc em đã thấy
Em muốn d8at1 anh đến những nơi mà em đã đến
Và em ước gì anh có ở đây với em
anh không biết điều đó chăng

Em thật sự nhớ anh - vâng rất nhớ
Em thật sự rất nhớ anh
Rất nhớ

Em đang viết lại một ngày tuyệt vời của em đây
Thú vui cùng những người bạn
Nhưgn những ký ức dường như nhạt nhòa như ánh mặt trời trong vòm trời bao la
Em lại cô đơn một lần nữa
Em chỉ muốn nói cho anh biết rằng thời tiết lúc này đẹp lắm
Màn đêm bao phủ quanh em như trong những gì em đã nghĩ
Và em ước gì anh ở đây cùng em
Anh có biết điều đó không

Em thật sự nhớ anh - vâng rât nhớ
Em thật sự nhớ anh - vâng rất nhớ - em nhớ anh
Em rất nhớ anh

Em muốn kể cho anh nghe những gì em đã thấy
Muốn dắt anh đến những nơi mà em đã từng đến
và em ước gì anh ở đây bên em
anh có biết điều đó không?

...........


1 bản dịch khác

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận