LỜI BÀI HÁT

IN THIS LIFE

For all I've been blessed with in this life,
there was an emptiness in me.
I was imprisoned by the power of gold.
With one kind touch you sent me free.

Let the world stop turning.
Let the sun stop burning.
Let them tell me love's not worth going through.
If it all falls apart,
I will know deep in my heart
the only dream that mattered had come true:
In this life I was loved by you.

For every mountain I have climbed,
every raging river crossed,
you were the treasure that I longed to find.
Without your love I would be lost.

Let the world stop turning.
Let the sun stop burning.
Let them tell me love's not worth going through.
If it all falls apart,
I will know deep in my heart
the only dream that mattered had come true:
In this life I was loved by you.

I know that I won't live forever,
but forever I'll be loving you.

Let the world stop turning.
Let the sun stop burning.
Let them tell me love's not worth going through.
If it all falls apart,
I will know deep in my heart
the only dream that mattered had come true:
In this life I was loved by you.
In this life I was loved by you.

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Chopinnight Cập nhật: Bellewu / 30-10-2008...
Trong đời này

Cho tất cả những ân huệ tôi nhận được trong đời này
Có sự trống rỗng nào trong tôi
Tôi đã bị giam cầm bởi sức mạnh của vàng bạc
Nhưng

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
rain0o0 18-04-2010
bài này thật cảm động...." tôi biết rằng tôi sẽ ko được sống mãi mãi nhưng tôi biết tôi mãi mãi được yêu bởi em.." buồn ......làm sao đây khi người mình yêu rồi sẽ ra đi mãi mãi...cry..
...
Peter_Brown 23-10-2009
bài này rất hay và ý nghĩa, Ronan Keating hát bài nào cũng hay

Xem hết các bình luận

Hello
729,989 lượt xem