Keating viết bài hát này dành tặng cha mẹ vào khoảng tháng Ba năm 1998, một tháng sau cái chết của mẹ vì căn bệnh ung thư vú.

LỜI BÀI HÁT

Live your life to the fall
With a lifetime of smiles
Made us know right from wrong
Always knowing a lie
You made us to be tough
But never too rough
Rise above what you said
Never easily lead.

And one day we'll all sing along
'Cause this is your song
I wrote it for you
It won't take all day
Just a minute or two

You were a friend
Walk with you to the end
And one day we'll all sing along
'Cause this is your song

So I'll try and go on
Loving all that we know
Through the hardest of times
you put on a show

You made us stand tall
When all around us would fall
Even when you were alone
You believed you could fly

And one day we'll all sing along
'Cause this is your song
I wrote it for you
It won't take all day
Just a minute or two

You were a friend
Walk with you to the end
And one day we'll all sing along
'Cause this is your song

And one day we'll all sing along
'Cause this is your song
We wrote it for you
It'll take all our lives
Just to help us get through
You were a friend
Walk with you to the end
And one day we'll all sing along
'Cause this is your song

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Hãy sống tốt cho tới khi gục ngã
Với cuộc đời đầy ắp tiếng cười
Cho chúng con học hỏi điều đúng từ những điều sai
Luôn luôn hiểu thấu lời nói dối
Mẹ dạy chúng con trở nên cứng rắn
Nhưng không bao giớ quá thô lỗ
Lớn lên cùng lời mẹ dạy
Không bao giờ dễ dàng dẫn dắt

Và một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng cất tiếng ca
Vì đây là bài hát của mẹ
Con viết nó dành cho mẹ
Không cần phải cả ngảy
Chỉ một hay hai phút thôi

Mẹ đã là bạn của con
Bước bên nhau cho tới tận cùng
Và một ngày nào đó chúng ta cùng cất tiếng ca
Vì đây là bài hát của mẹ

Vì vậy con sẽ cố gắng và tiếp tục
Yêu mến tất cả những gì con biết
Vượt qua những gì khó khăn nhất thời đại
Mẹ làm gương cho chúng con (*)

Mẹ khiến chúng con đứng thẳng
Khi tất cả đã ngã xuống
Thậm chí khi mẹ cô đơn
Mẹ vẫn tin rằng mình có thể bay

Và một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng cất tiếng ca
Vì đây là bài hát của mẹ
Con viết nó dành cho mẹ
Không cần phải cả ngảy
Chỉ một hay hai phút thôi

Mẹ đã là bạn của con
Bước bên nhau cho tới tận cùng
Và một ngày nào đó chúng ta cùng cất tiếng ca
Vì đây là bài hát của mẹ

Và một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng cất tiếng ca
Vì đây là bài hát của mẹ
Con viết nó dành cho mẹ
Điều đó sẽ theo con đi suốt cuộc đời
Chỉ để giúp chúng ta vượt qua
Mẹ là bạn của con
Bước bên nhau cho đến tận cùng
Và một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng cất tiếng ca
Vì đây là bài hát của mẹ

(*) Ý này mình dịch thoáng nhé :)

1 bản dịch khác

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

Hello
733,342 lượt xem