LỜI BÀI HÁT

Baby tell me where'd you ever learn
To fight without sayin' a word-
Waltz back into my life
Like it's all gonna be alright
Don't you know how much it hurts-

When we don't talk
When we don't touch
When it doesn't feel like we're even in love
It matters to meeee
When I don't know what to say
Don't know what to do
Don't know if it really even matters to you(-)
How can I make you see,
It matters to meeeeeee

Baby I still don't understand
The distance between a woman and a man
So tell me how far it is
And how you can love like this
'Cause I'm not sure I can

When we don't talk
When we don't touch
When it doesn't feel like we're even* in love
It matters to me
When I don't know what to say
Don't know what to do
Don't know if it really even* matters to you(-)
How can I make you see
It matters8 to meeeeeeee

Oh and I don't know what to say
Don't know what to do
Don't know if it really even matters to you
How can I make you see
Oh It matters to me

Oh it matters to me

It matters to meeeeeee

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Baby hãy nói em nghe anh đã từng học cách đấu tranh nơi đâu mà chẳng nói một lời
(Anh) lại nhảy điệu vanxơ vào trong cuộc đời em
Như thể tất cả mọi chuyện

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
Oll 24-01-2009
Oll đăng đấy em : p
...
pe tho sun rang 23-01-2009
When we don't talk When we don't touch When it doesn't feel like we're even in love It matters to meeee When I don't know what to say Don't know what to do Don't know if it really even matters to you How can I make you see, It matters to meeeeeee ...thanks người đăng, my feeling.... :)
...
Oll 23-01-2009
Country Love song ... mời BDVs ..
...
mytyeu 15-01-2009
em thich bài này Nắm Nắm^^! luôn.ý nghĩa lắm lắm nhá????
...
eagle 15-01-2009
Bài này đã đăng và dịch rồi mà!!!

Xem hết các bình luận

Cry
6,813 lượt xem