LỜI BÀI HÁT

Is this happening? Is this fantasy?
Never did I believe
There could be such happiness
Feels like nothing on earth
Starting with one little kiss…
I could stay in this moment forever
I could reach every star in the sky
I could lose myself when I look
Into your eyes…

Is the happening? Is this fantasy?
All my dreams coming true…
…all because of you
I can't believe its true…
…all because of you….

You are everything I
Wanted for so many years…
Goodbye long, lonely nights
Sadness and thousands of tears

I could stay in this moment forever
I could reach every star in the sky
I could lose myself when I look
Into your eyes…

Is this happening? Is this fantasy?
All my dreams coming true…All because of you
I can't believe it's true…all because of you…

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Điều gì đang diễn ra?
Liệu có phải đây là ảo tưởng?
Chẳng bao giờ em tin được
Em lại có thể hạnh phúc dường này,
Những cảm xúc thật lạ lùng,
Được

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

Alone
112,834 lượt xem