LỜI BÀI HÁT

I am not the kind of girl
Who should be rudely barging in on a white veil occasion
But you are not the kind of boy
Who should be marrying the wrong girl

I sneak in and see your friends, and her snotty little family
All dressed in pastel
And she is yelling at a bridesmaid, somewhere back inside a room
Wearing a gown shaped like a pastry

This is surely not what you thought it would be
I lose myself in a daydream
Where I stand and say

Don’t say yes, run away now
I’ll meet you when you’re out of the church at the backdoor
Don’t wait or say a single vow
You need to hear me out and they said speak now

Fun gestures are exchanged
And the organ starts to play a song that sounds like a death march
And I am hiding in the curtains
It seems that I was uninvited by your lovely bride-to-be

She floats down the aisle like a pageant queen
But I know you wish it was me
You wish it was me, don’t you?

Don’t say yes, run away now
I’ll meet you when you’re out of the church at the backdoor
Don’t wait or say a single vow
You need to hear me out and they said speak now

Don’t say yes, run away now
I’ll meet you when you’re out of the church at the backdoor
Don’t wait or say a single vow
Your time is running out and they said speak now

I hear the preacher say speak now or forever hold your peace
There’s the silence, there’s my last chance
I stand up with shaking hands, all eyes on me
Horrified looks from everyone in the room
But I’m only looking at you

I am not the kind of girl
Who should be rudely barging in on a white veil occasion
But you are not the kind of boy
Who should be marrying the wrong girl

Don’t say yes, run away now
I’ll meet you when you’re out of the church at the backdoor
Don’t wait or say a single vow
You need to hear me out and they said speak now

And you say lets run away now
I’ll meet when I’m out of my tux at the backdoor
Baby I didn’t say my vows, so glad you were around
When they said ‘Speak now’

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Em đâu phải là loại con gái
Chen ngang vào lễ cưới của người khác
Nhưng anh cũng đâu phải là chàng trai
Nên lấy cô gái không hợp với mình

Em lẻn vào, thấy bạn bè anh và gia đình gắt gỏng của cô ta
Tất cả đều mặc lễ phục
Cô ấy đang quoát tháo phù dâu đâu đó trong phòng
Khi đang mặc bộ váy cưới trông như cái bánh nướng

Chắc chắn đây không phải là điều anh nghĩ tới
Em đã đánh mất bản thân trong ngày đẹp như mơ
Nơi em dám đứng lên và nói rằng

Xin anh đừng nói "Con đồng ý", hãy chạy trốn cùng em
Em sẽ gặp anh ngoài cửa sau của nhà thờ
Xin anh đừng đợi chờ hay nói lời thề nguyền nào
Anh phải lắng

Đăng nhập để xem tiếp