LỜI BÀI HÁT


What About Now

Shadows fill an empty heart
As love is fading,
From all the things that we are
But are not saying.
Can we see beyond the scars
And make it to the dawn?

Change the colors of the sky.
And open up to
The ways you made me feel alive,
The ways I loved you.
For all the things that never died,
To make it through the night,
Love will find you.

What about now?
What about today?
What if you're making me all that I was meant to be?
What if our love never went away?
What if it's lost behind words we could never find?
Baby, before it's too late,
What about now?

The sun is breaking in your eyes
To start a new day.
This broken heart can still survive
With a touch of your grace.
Shadows fade into the light.
I am by your side,
Where love will find you.

What about now?
What about today?
What About Now lyrics on
What if you're making me all that I was meant to be?
What if our love, it never went away?
What if it's lost behind words we could never find?
Baby, before it's too late,
What about now?

Now that we're here,
Now that we've come this far,
Just hold on.
There is nothing to fear,
For I am right beside you.
For all my life,
I am yours.

What about now?
What about today?
What if you're making me all that I was meant to be?
What if our love never went away?
What if it's lost behind words we could never find?

What about now?
What about today?
What if you're making me all that I was meant to be?
What if our love never went away?
What if it's lost behind words we could never find?
Baby, before it's too late,
Baby, before it's too late,
Baby, before it's too late,
What about now?

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Vocaly Cập nhật: Ngọc / 25-07-2008...
Giờ đây thì sao

Bóng tối phủ đầy con tim trống rỗng
Khi tình yêu nhạt nhòa
Khi những điều mà chúng ta đã không nói
Chúng ta còn lại gì ngoài những vết thương và những tia hy vọng mong manh

Bầu trời đổi màu và mở lối
Khi anh cho em biết cảm nhận cuộc sống
Cảm nhận tình yêu em dành cho anh
Xuyên qua bóng đêm
Cho những điều sẽ mãi tồn tại
Tình yêu của em tìm thấy là anh

Giờ đây thì sao?
Hôm nay thì sao?
Em và tất cả những điều anh dành cho em còn có nghĩa gì không?
Điều gì sẽ xảy ra khi tình yêu sẽ chẳng bao giờ mất đi.
Điều gì sẽ xảy ra nếu không còn những lời nói mà chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm lại

Đăng nhập để xem tiếp

Alone
106,407 lượt xem