While Your Lips Are Still Red - Nightwish

1   
25-07-2008 / 85392 lượt xem

Đây là một bài hát khá hot trong giới nghe rock hiện nay, nghe nhẹ nhàng, đầy ý nghĩa, và có một chút gì đó thôi thúc chúng ta hãy yêu đi! Thân! Mời các bạn cùng nghe!

LỜI BÀI HÁT

Sweet little words made for silence
Not talk
Young heart for love
Not heartache
Dark hair for catching the wind
Not to veil the sight of a cold world

Kiss while your lips are still red
While he's still silent
Rest while bosom is still untouched, unveiled
Hold another hand while the hand's still without a tool
Drown into eyes while they're still blind
Love while the night still hides the withering dawn

First day of love never comes back
A passionate hour's never a wasted one
The violin, the poet's hand,
Every thawing heart plays your theme with care

Kiss while your lips are still red
While he`s still silent
Rest while bosom is still untouched, unveiled
Hold another hand while the hand's still without a tool
Drown into eyes while they're still blind
Love while the night still hides the withering dawnĐăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Deathknight Cập nhật: ilovemama / 28-04-2012...

Đăng nhập để xem tiếp

Bài yêu cầu này chưa có lời dịch.
Mời bạn Đăng ký dịch để không trùng với các bạn khác.
Khi đăng ký, bạn phải dịch trong vòng 3h sau đó đăng ký bạn mất hiệu lực.

Đăng ký dịch bản chính

Deathknight đang dịch bài này, để cập nhật bản dịch vui lòng nhấn vào nút Đăng/sửa bản dịch phía trên

Tìm bài yêu cầu khác

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
trankelly121 11 giờ
Trang web này càng ngày càng chán. Khó sử dụng, mà lại còn yêu cầu nạp tiền, mình nạp tiền rồi, dùng được vài ngày lại bắt nạp tiền tiếp. Ức chế kinh khủng >.<

Mình đã chuyển nhà qua bên YeuTiengAnh.com , đăng lời dịch dễ dàng hơn nhiều, tìm kiếm cũng thuận tiện nữa. mọi người cùng qua cho vui.

Qua bên YeuTiengAnh.com còn luyện TOEIC luôn nữa, tiện quá luôn :)

Mọi người dùng facebook thì add luôn fanpage của YeuTiengAnh.com là https://www.facebook.com/yeutienganhclub rồi cùng học tiếng anh cho vui nhéÀ mọi người muốn xem lời dịch bài `While Your Lips Are Still Red` đầy đủ mà ko cần nạp tiền ở trang này thì vào link này cho nhanh https://yeutienganh.com/music/song/while-your-lips-are-still-red-642465
...
trankelly121 23 giờ
Trang web này càng ngày càng chán. Khó sử dụng, mà lại còn yêu cầu nạp tiền, mình nạp tiền rồi, dùng được vài ngày lại bắt nạp tiền tiếp. Ức chế kinh khủng >.<

Mình đã chuyển nhà qua bên YeuTiengAnh.com , đăng lời dịch dễ dàng hơn nhiều, tìm kiếm cũng thuận tiện nữa. mọi người cùng qua cho vui.

Qua bên YeuTiengAnh.com còn luyện TOEIC luôn nữa, tiện quá luôn :)

Mọi người dùng facebook thì add luôn fanpage của YeuTiengAnh.com là https://www.facebook.com/yeutienganhclub rồi cùng học tiếng anh cho vui nhéÀ mọi người muốn xem lời dịch bài `While Your Lips Are Still Red` đầy đủ mà ko cần nạp tiền ở trang này thì vào link này cho nhanh https://yeutienganh.com/music/song/while-your-lips-are-still-red-642465
...
trankelly121 hôm qua
Trang web này càng ngày càng chán. Khó sử dụng, mà lại còn yêu cầu nạp tiền, mình nạp tiền rồi, dùng được vài ngày lại bắt nạp tiền tiếp. Ức chế kinh khủng >.<

Mình đã chuyển nhà qua bên YeuTiengAnh.com , đăng lời dịch dễ dàng hơn nhiều, tìm kiếm cũng thuận tiện nữa. mọi người cùng qua cho vui.

Qua bên YeuTiengAnh.com còn luyện TOEIC luôn nữa, tiện quá luôn :)

Mọi người dùng facebook thì add luôn fanpage của YeuTiengAnh.com là https://www.facebook.com/yeutienganhclub rồi cùng học tiếng anh cho vui nhéÀ mọi người muốn xem lời dịch bài `While Your Lips Are Still Red` đầy đủ mà ko cần nạp tiền ở trang này thì vào link này cho nhanh https://yeutienganh.com/music/song/while-your-lips-are-still-red-642465
...
trankelly121 hôm qua
Trang web này càng ngày càng chán. Khó sử dụng, mà lại còn yêu cầu nạp tiền, mình nạp tiền rồi, dùng được vài ngày lại bắt nạp tiền tiếp. Ức chế kinh khủng >.<

Mình đã chuyển nhà qua bên YeuTiengAnh.com , đăng lời dịch dễ dàng hơn nhiều, tìm kiếm cũng thuận tiện nữa. mọi người cùng qua cho vui.

Qua bên YeuTiengAnh.com còn luyện TOEIC luôn nữa, tiện quá luôn :)

Mọi người dùng facebook thì add luôn fanpage của YeuTiengAnh.com là https://www.facebook.com/yeutienganhclub rồi cùng học tiếng anh cho vui nhéÀ mọi người muốn xem lời dịch bài `While Your Lips Are Still Red` đầy đủ mà ko cần nạp tiền ở trang này thì vào link này cho nhanh https://yeutienganh.com/music/song/while-your-lips-are-still-red-642465
...
trankelly121 21-07-2016
Trang web này càng ngày càng chán. Khó sử dụng, mà lại còn yêu cầu nạp tiền, mình nạp tiền rồi, dùng được vài ngày lại bắt nạp tiền tiếp. Ức chế kinh khủng >.<

Mình đã chuyển nhà qua bên YeuTiengAnh.com , đăng lời dịch dễ dàng hơn nhiều, tìm kiếm cũng thuận tiện nữa. mọi người cùng qua cho vui.

Qua bên YeuTiengAnh.com còn luyện TOEIC luôn nữa, tiện quá luôn :)

Mọi người dùng facebook thì add luôn fanpage của YeuTiengAnh.com là https://www.facebook.com/yeutienganhclub rồi cùng học tiếng anh cho vui nhéÀ mọi người muốn xem lời dịch bài `While Your Lips Are Still Red` đầy đủ mà ko cần nạp tiền ở trang này thì vào link này cho nhanh https://yeutienganh.com/music/song/while-your-lips-are-still-red-642465
...
trankelly121 21-07-2016
Trang web này càng ngày càng chán. Khó sử dụng, mà lại còn yêu cầu nạp tiền, mình nạp tiền rồi, dùng được vài ngày lại bắt nạp tiền tiếp. Ức chế kinh khủng >.<

Mình đã chuyển nhà qua bên YeuTiengAnh.com , đăng lời dịch dễ dàng hơn nhiều, tìm kiếm cũng thuận tiện nữa. mọi người cùng qua cho vui.

Qua bên YeuTiengAnh.com còn luyện TOEIC luôn nữa, tiện quá luôn :)

Mọi người dùng facebook thì add luôn fanpage của YeuTiengAnh.com là https://www.facebook.com/yeutienganhclub rồi cùng học tiếng anh cho vui nhéÀ mọi người muốn xem lời dịch bài `While Your Lips Are Still Red` đầy đủ mà ko cần nạp tiền ở trang này thì vào link này cho nhanh https://yeutienganh.com/music/song/while-your-lips-are-still-red-642465
...
trankelly121 20-07-2016
Trang web này càng ngày càng chán. Khó sử dụng, mà lại còn yêu cầu nạp tiền, mình nạp tiền rồi, dùng được vài ngày lại bắt nạp tiền tiếp. Ức chế kinh khủng >.<

Mình đã chuyển nhà qua bên YeuTiengAnh.com , đăng lời dịch dễ dàng hơn nhiều, tìm kiếm cũng thuận tiện nữa. mọi người cùng qua cho vui.

Qua bên YeuTiengAnh.com còn luyện TOEIC luôn nữa, tiện quá luôn :)

Mọi người dùng facebook thì add luôn fanpage của YeuTiengAnh.com là https://www.facebook.com/yeutienganhclub rồi cùng học tiếng anh cho vui nhéÀ mọi người muốn xem lời dịch bài `While Your Lips Are Still Red` đầy đủ mà ko cần nạp tiền ở trang này thì vào link này cho nhanh https://yeutienganh.com/music/song/while-your-lips-are-still-red-642465
...
trankelly121 20-07-2016
Trang web này càng ngày càng chán. Khó sử dụng, mà lại còn yêu cầu nạp tiền, mình nạp tiền rồi, dùng được vài ngày lại bắt nạp tiền tiếp. Ức chế kinh khủng >.<

Mình đã chuyển nhà qua bên YeuTiengAnh.com , đăng lời dịch dễ dàng hơn nhiều, tìm kiếm cũng thuận tiện nữa. mọi người cùng qua cho vui.

Qua bên YeuTiengAnh.com còn luyện TOEIC luôn nữa, tiện quá luôn :)

Mọi người dùng facebook thì add luôn fanpage của YeuTiengAnh.com là https://www.facebook.com/yeutienganhclub rồi cùng học tiếng anh cho vui nhéÀ mọi người muốn xem lời dịch bài `While Your Lips Are Still Red` đầy đủ mà ko cần nạp tiền ở trang này thì vào link này cho nhanh https://yeutienganh.com/music/song/while-your-lips-are-still-red-642465
...
trankelly121 19-07-2016
Trang web này càng ngày càng chán. Khó sử dụng, mà lại còn yêu cầu nạp tiền, mình nạp tiền rồi, dùng được vài ngày lại bắt nạp tiền tiếp. Ức chế kinh khủng >.<

Mình đã chuyển nhà qua bên YeuTiengAnh.com , đăng lời dịch dễ dàng hơn nhiều, tìm kiếm cũng thuận tiện nữa. mọi người cùng qua cho vui.

Qua bên YeuTiengAnh.com còn luyện TOEIC luôn nữa, tiện quá luôn :)

Mọi người dùng facebook thì add luôn fanpage của YeuTiengAnh.com là https://www.facebook.com/yeutienganhclub rồi cùng học tiếng anh cho vui nhéÀ mọi người muốn xem lời dịch bài `While Your Lips Are Still Red` đầy đủ mà ko cần nạp tiền ở trang này thì vào link này cho nhanh https://yeutienganh.com/music/song/while-your-lips-are-still-red-642465
...
hoasuanomuon 15-11-2012
Hãy yêu khi màn đêm còn che dấu
buổi bình minh hoang tàn.
...
Wet Grass 16-10-2012
Deathknight ơi, kêu là kêu vậy, chứ không biết có bao giờ nghe không,... vào kiểm và chỉnh lại bản dịch nè...
...
ntkdalat 10-06-2012
Mình thấy một chàng trai, đang rong ruổi đi tìm hạnh phúc cho mình...[cảm xúc khi nghe bài hát này]
...
ilovemama 28-04-2012
lời bài hát có vài chỗ sai, em chỉnh sửa lại nhé!
...
phamlamdien1202 19-04-2012
2:45 am, em ngồi nghe bản nhạc này, đây là bản nhạc mà em đã nghe nhiều nhất trong suốt thời gian qua. Chẳng hiểu sao, mỗi lúc nghe bài này lại nghĩ về anh, nghĩ về những gì đã qua. Không biết anh có còn nhớ là đã nói sẽ dịch cho em nghe bài này không? và còn nhớ anh đã nói sẽ cùng em làm những việc gì không? nhưng giờ đây, những điều đó sẽ không bao giờ hiện thực, nó sẽ được chôn vùi cùng với giấc mơ của riêng em.
...
katty_meo 25-02-2012
không thể đỡ được =)) lyric gốc còn sai nói gì bản dịch =)) Lời dịch không kiểm định chất lượng bài trước khi đăng lên sao?? Cái gì cũng đăng đc à =.=''
...
25-02-2012 TommyChan bạn ăn nói cẩn thận đấy, sai là sai chỗ nào? chứng minh đi
...
maihiminh98 16-10-2011
Ko hiểu sao mỗi lần nghe bản này mình lại nhớ đến phim Twilight nhỉ ^^
...
Christ295 15-10-2011
While the hand’s still without a tool... Câu này mình vẫn ko hỉu được ý của Nighwish
...
25-02-2012 katty_meo Nguyên câu là: "hold another hand while the hand's still without a tool" tức là "Hãy nắm lấy bàn tay ấy (khác) khi nó còn chưa cầm thứ gì (vũ khí) trên tay" (tool-> nghĩa tiêu cực, dụng cụ gây sát thương, đây là nhạc phim, cứ xem phim bạn sẽ hiểu"
...
thanhdam13 04-10-2011
mình thích ca khúc này lắm. Mình nghe mãi mà chẳng thấy chán...! chúc các bạn và loidich luôn vui vẻ......kiss while your lips are still red
...
Sha_Cua 12-05-2011
lyrics sai một số rồi kìa.
...
vuong_dat831 21-03-2011
buồn cười quá . hãy hôn .
Khi bầu ngực kia vẫn chưa ai chạm đến :))
...
25-02-2012 katty_meo bosom=bầu ngực hoặc "trái tim, tâm hồn", bản dịch này sai nhiều lắm =.="
...
ahelangel 21-03-2011
hum mèo mướp nói thế cũng có lý.tuy nhiên phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam.mình thấy nhũng bản dịch còn tùy theo người dịch nũa chứ.!

Xem hết các bình luận

Nemo
14,598 lượt xem
Eva
7,209 lượt xem
Alone
107,528 lượt xem