LỜI BÀI HÁT

Take a listen through the window
Take a lover on the radio
Ask her if she's got an answer
Do you know

Time enough to get a good one
Though they never seem to get done
I am standing for a reason
Do you know

Chorus
'Cause I don't know how
And I don't know where
We are we are

And I don't know why
I don't know if
We are we are

Seven days and not a return
Seven lives and not a thing learned
Take a lover on the highway
Do you know?

'Cause I am sleeping on a time bomb
And I am waiting for the light to come
You and I could get away now
Do you know

Chorus

I get up sometimes
Like somebody else
Am I just wasting time
For somebody else

Take a listen through the window
Another lover on the radio
Ask her if she's got an answer
Do you know?

Chorus

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Amy Cập nhật: Alamanda Bud / 07-08-2009...
Hãy lắng nghe qua cửa sổ
Hãy kiếm người yêu qua radio
Hỏi cô ấy nếu cô ấy nếu nàng đã có sẵn câu trả lời
Bạn có biết không

Có đủ thời gian để có

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận