Your Love Is A Lie - Simple Plan

Bản dịch của: whatgoeswrong?

Your love is a lie

I fall asleep by the telephone
It’s two o’clock and I’m waiting up alone
Tell me, where have you been?
I found a note with another name
You blow a kiss but it just don’t feel the same
Cause I can feel that you’re gone
I can’t bite my tongue forever, while you try to play it cool
You can hide behind your stories, but don’t take me for a fool

You can tell me that there’s nobody else (but I feel it)
You can tell me that you’re home by yourself (but I see it)
You can look into my eyes and pretend all you want, but I know, I know
Your love is just a lie
It’s nothing but a lie


You look so innocent
But the guilt in your voice gives you away
Yeah, you know what I mean
How does it feel when you kiss when you know that I trust you
And do you think about me when he f**ks you? -*
Could you be more obscene? -*
So don’t try to say you’re sorry, or try to make it right
And don’t waste your breath because it’s too late, it’s too late

You can tell me that there’s nobody else
You can tell me that you’re home by yourself
You can look into my eyes and pretend all you want, but I know, I know
Your love is just a lie (Lie! Lie! Lie!)
It’s nothing but a lie (Lie! Lie! Lie!)
You’re nothing but a lie

2h sáng, tôi ngủ quên bên chiếc điện thoại trong lúc đang chờ em.
Nói tôi nghe lúc này em đang ở đâu.
Tôi vừa nhận được tin nhắn của em, em gửi vào đó một nụ hôn nhưng sao tôi cảm thấy xa lạ quá! ~~
Có lẽ bởi vì tôi đã cảm nhận được em sắp rời xa tôi.
Tôi không thể im lặng mãi được, trong khi em đang dối lừa tôi.
Em có thể bịa ra những lí do, nhưng đừng biến tôi thành thằng hề.
EM có thể nói với tôi em không yêu ai ngoài tôi (nhưng tôi có thể cảm nhận được điều đó- đúng hay sai).
Em có thể nói em đang ở nhà một mình (Nhưng tôi nhìn thấy- không phải vậy)
Em có thể nhìn vào mắt tôi và nói những gì em muốn, nhưng tối biết , tôi biết...
Tình em chỉ là sự dối trá, KHông gì ngoài những lời dối
trá.


Em trông như vô tội
Nhưng tội lỗi trong lời nói của em đã làm em lạc mất
Phải, em biết tôi là gì
Cảm xúc ra sao khi em hôn và khi em biết rằng
tôi luôn tin tưởng em
Và rồi em có nghĩ gì tới tôi khi em đang làm tình cùng hắn ?
Có thể em sẽ tồi tệ hơn nữa chăng ?
Thế nên đừng cố gắng nói lời xin lỗi hoặc chứng tỏ điều ấy đúng
Và cũng đừng tốn hơi nữa vì đã quá trễ rồi, quá trễ rồi

Em có thể nói rằng chẳng có ai cả (nhưng tôi vẫn cảm nhận được)
Em có thể nói rằng em ở nhà một mình (nhưng tôi vẫn nhìn thấy)
Em có thể vẫn nhìn vào mắt tôi để giả bộ tất cả như em muốn
Nhưng tôi biết, tôi biết
Tình cảm của em chỉ là lời dối trá (dối trá ! dối trá!..)
Chẳng có gì ngoài những dối gian (.. ..)
Em chẳng là gì ngoài những lới dối gian.

15 bản dịch khác

Tình yêu.
13-06-2008
taolavip_n.
26-07-2008
Lizzie
28-07-2008
phuonglien
30-11-2009
Xiao_Ling
02-04-2009
xomxon
03-04-2009
tbahung
28-04-2009
chube_dent.
29-04-2009
sjlly_c4t
22-05-2010
hookinhear.
29-04-2011
Cherry
02-05-2011
whatgoeswr.
22-05-2011
lynz9x
08-12-2011
conang_tre.
19-07-2012
ndqcuong11.
11-08-2014