Your Love Is A Lie - Simple Plan

Bản dịch của: phuonglien

Your love is a lie

I fall asleep by the telephone
It’s two o’clock and I’m waiting up alone
Tell me, where have you been?
I found a note with another name
You blow a kiss but it just don’t feel the same
Cause I can feel that you’re gone
I can’t bite my tongue forever, while you try to play it cool
You can hide behind your stories, but don’t take me for a fool

You can tell me that there’s nobody else (but I feel it)
You can tell me that you’re home by yourself (but I see it)
You can look into my eyes and pretend all you want, but I know, I know
Your love is just a lie
It’s nothing but a lie


You look so innocent
But the guilt in your voice gives you away
Yeah, you know what I mean
How does it feel when you kiss when you know that I trust you
And do you think about me when he f**ks you? -*
Could you be more obscene? -*
So don’t try to say you’re sorry, or try to make it right
And don’t waste your breath because it’s too late, it’s too late

You can tell me that there’s nobody else
You can tell me that you’re home by yourself
You can look into my eyes and pretend all you want, but I know, I know
Your love is just a lie (Lie! Lie! Lie!)
It’s nothing but a lie (Lie! Lie! Lie!)
You’re nothing but a lie

Tôi ngủ gục bên chiếc phone
2 giờ rồi đấy và tôi thì vẫn đang chờ cô trong cô quạnh
Nói đi, cô đã đi đâu?
Tôi đã thấy cái note với 1 cái tên khác
Cô trao tôi nụ hôn nhưng chẳng còn cảm xúc
Vì rằng tôi có thể nhận ra cô đã xa rồi
Tôi không thể dằn vặt bản thân trong khi cô luôn tỏ ra mình chơi đẹp
Cô có thể dấu sau nhưng câu chuyện, nhưng đừng coi tôi là thằng ngốc thế!
Cô có thể nói chẳng có ai khác ngoài tôi (nhưng tôi biết đấy!)
Cô cứ nói cô đang ở nhà cô đi ( nhưng tôi thấy đấy)
Cô có thể nhìn thẳng vào mắt tôi và giả đò những gì cô muốn, nhưng tôi biết, tôi biết đấy
Tình yêu của cô chỉ là sự dối trá mà thôi!!
Chẳng có gì ngoài sự dối trá!!


Trông cô thật ngây thơ
Nhưng những tội lỗi hiển hiện qua cái giọng điệu của cô
Yeah, cô hiểu tôi ý tôi mà
Cảm giác thế nào khi cô hôn....khi mà cô biết tôi tin cô đến thế nào
Và cô có nghĩ cho tôi tẹo nào khi cô làm tình cùng thằng khác?
Cô còn có thể ghê tởm hơn sao?
Vì thế mà đừng cố xin lỗi hay cố làm dịu mọi chuyện
Và cũng đừng phí hơi nữa, tất cả đã muộn rồi, quá muộn rồi
Cô có thể nói với tôi rằng cô không có ai khác
Hay cô đang ở nhà 1 mình
Cô có thể nhìn vào mắt tôi và lừa dối đi, nhưng tôi biết đấy
Tình yêu của cô là sự dối trá
Chẳng có gì ngoài dối trá
Cô chẳng là gì ngoài sự dối trá!!

15 bản dịch khác

Tình yêu.
13-06-2008
taolavip_n.
26-07-2008
Lizzie
28-07-2008
phuonglien
30-11-2009
Xiao_Ling
02-04-2009
xomxon
03-04-2009
tbahung
28-04-2009
chube_dent.
29-04-2009
sjlly_c4t
22-05-2010
hookinhear.
29-04-2011
Cherry
02-05-2011
whatgoeswr.
22-05-2011
lynz9x
08-12-2011
conang_tre.
19-07-2012
ndqcuong11.
11-08-2014