It Only Hurts When I'm Breathing - Shania Twain

0    | 26-05-2009 | 3004

LỜI BÀI HÁT

It Only Hurts When I'm Breathing

Hope life's been good to you
since you've been gone
I'm doin' fine now--I've finally moved on
It's not so bad--I'm not that sad

I'm not surprised just how well I survived
I'm over the worst, and I feel so alive
I can't complain--I'm free again

[Chorus:]
And it only hurts when I'm breathing
My heart only breaks when it's beating
My dreams only die when I'm dreaming
So, I hold my breath--to forget

Don't think I'm lyin' 'round cryin' at night
There's no need to worry, I'm really all right
I've never looked back--as a matter of fact

[Repeat Chorus]

It only hurts when I breathe

Mmm, no, I've never looked back--
as a matter of fact

[Repeat Chorus]

Hurts when I'm breathing
Breaks when it's beating
Die when I'm dreaming
It only hurts when I breathe

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

tyty...
Chỉ đau đớn khi em thở

Mong là cuộc sống vẫn tốt đẹp với anh
Từ khi anh ra đi
Em vẫn đang rất ổn - Cuối cùng thì em cũng đã bước tiếp (trên con đường

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
tyty 01-06-2009
Done! Okie thì duyệt luôn nhé !Thankz
...
tieu_ly_phi_dao 30-05-2009
@tyty : có onl thì mời vào sửa bài ...thiếu đoạn DK ! It Only Hurts When I'm Breathing - Shania Twain

Xem hết các bình luận

Alone
64,832 lượt xem