mình thích nghe bài hát này,thấy khá ý nghĩa, mọi người góp ý hoàn thiện bài dịch giúp mình nhé ^^

LỜI BÀI HÁT

(I do swear that I'll always be there.
I'd give anything and everything and I will always care.
Through weakness and strength, happiness and sorrow,
for better for worse, I will love you with
every beat of my heart.)

From this moment life has begun
From this moment you are the one
Right beside you is where I belong
From this moment on

From this moment I have been blessed
I live only for your happiness
And for your love I'd give my last breath
From this moment on

I give my hand to you with all my heart
Can't wait to live my life with you, can't wait to start
You and I will never be apart
My dreams came true because of you

From this moment as long as I live
I will love you, I promise you this
There is nothing I wouldn't give
From this moment on

You're the reason I believe in love
And you're the answer to my prayers from up above
All we need is just the two of us
My dreams came true because of you

From this moment as long as I live
I will love you, I promise you this
There is nothing I wouldn't give
From this moment
I will love you as long as I live
From this moment on

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Em thề rằng em sẽ luôn ở đây
Em sẽ trao anh bất cứ điều gì, mọi thứ, và em sẽ luôn trân trọng
Vượt qua yếu đuối và mạnh mẽ, hạnh phúc và khổ đau

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
tatchan83 10-11-2009
bài này đúng là perfect choice for wedding, nghe xong thèm lấy chồng ;))
...
ntnguyet210 25-09-2009
uh. Tớ cũng kết ngay từ lần đầu nghe đấy..^_^
...
Kyoko kun 03-09-2008
So..Perfect..I love..so much.. It's look like.. Yuki talk white Kaname Sama

Xem hết các bình luận

Hello
729,938 lượt xem