LỜI BÀI HÁT

The black rain is falling
Contaminating the ground
The human race is dying
The dead are scattered around
What is the price of a bullet?
Another hole in the head
A flag draped over a coffin
Another soldier is dead

How many victims have fallen
How many more have to die
People dying in masses
Angel of death standing by

We've got our marching orders
Defenders of our home and our pride
We've crossed too many borders
Military suicide

War killing sons and daughters
Another failed attack
There is no turning back
Blood running down like water
You'll think you got away
Until the judgment day comes

Politicians confuse me
I watch the body count rise
Why are the children all marching
Into the desert to die?
The human psyche is twisted
The madness rising again
Another empire falling
I watch them dying in vain

We've got our marching orders
Defenders of our home and our pride
We've crossed too many borders
Military suicide

War killing sons and daughters
Another failed attack
There is no turning back
Blood running down like water
You'll think you got away
Until the judgment day comes

Are you ready?

Black rain, black rain
Black rain, black rain

War killing sons and daughters
Another failed attack
There is no turning back
Blood running down like water
You'll think you got away
Until the judgment day
You'll think you got away
Until your judgment day comes

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Lucifer Cập nhật: Masquerade / 12-09-2009...
Cơn mưa màu đen rơi từng hạt
Mặt đất dần cáu bẩn
Loài người đang hấp hối
Tử thần lởn vởn xung quanh đây
Cái giá phải trả cho một phát súng là gì chứ?
Một cái lỗ trống hoác trên thái dương
Một lá cờ phủ lên tấm áo quan
Một chiến sĩ nữa ra đi mãi mãi

Bao nhiêu nạn nhân đã ngã xuống?
Bao nhiêu người phải chết nữa đây?
Thây người chất đống
Tử thần đang đứng đây...

Chúng tôi bị đuổi việc
Để bảo vệ gia đình thân yêu và niềm kiêu hãnh của chính mình
Chúng tôi đã băng qua bao biên giới
Tử trận!

Chiến tranh cướp đi của chúng tôi những đứa con trai và con gái
Lại một cuộc tấn công thất bại
Không còn con đường nào để quay lại nữa
Máu chảy thành sông
Bạn sẽ đi thật xa
Đến tận khi nào ngày Phán quyết tới

Những chính khách khiến tôi bối rối
Số người chết cứ tăng lên không ngừng
Tại sao trẻ em cũng phải hành quân
đến những hoang mạc khô cằn để hiến mạng sống của chúng cho Thần chết?
Thần kinh con người bị thử thách
Chứng quẫn trí cứ ập đến
Tôi nhìn họ hy sinh trong vô ích

Chúng tôi bị đuổi việc
Để bảo vệ gia đình thân yêu và niềm kiêu hãnh của chính mình
Chúng tôi đã băng qua bao biên giới
Tử trận!

Chiến tranh cướp đi của chúng tôi những đứa con trai và con gái
Lại một cuộc tấn công thất bại
Không còn con đường nào để quay lại nữa
Máu chảy thành sông
Bạn sẽ đi thật xa
Đến tận khi nào ngày Phán quyết tới

Bạn đã sẵn sàng chưa?

Cơn mưa màu đen, cơn mưa màu đen
Cơn mưa màu đen, cơn mưa màu đen

Chiến tranh cướp đi những đứa con trai và con gái
Lại một cuộc tấn công thất bại
Không còn con đường nào để quay lại nữa
Máu chảy thành sông
Bạn sẽ đi thật xa
Đến tận khi nào ngày Phán quyết tới

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

Alone
114,147 lượt xem