LỜI BÀI HÁT

Staring at the carnage, praying that the sun will never rise.
Living another day in disguise.
These feelings can't be right, lend me your courage to stand up and fight, on tonight.

Ooooo....
Stand up and fight.

The fighting rages on and on, to challenge me you must be strong.
I walk your land but don't belong, two million soldiers can't be wrong.

Its no fun but I've been here before.
I'm far from home and I'm fighting your war.
(Not the way I pictured this, I wanted better things)
Some are scared others killing for fun, I shot a mother right in front of her son.
(Take this from my conscienceness and please erase my dreams)

Fight for honor, fight for your life.
Pray to god that our side is right.
Even though we won I still may lose, until I make it home to you.
I see our mothers filled with tears, grew up so fast where did those years go?
Memories wont let you cry unless I don't return tonight.

So many soldiers on the other side, I take their live so they can't take mine.
(Scared to make it out alive now murders all I know.)
Nobody tells me all the reasons were here, I have my weapon so there's nothing to fear.
(Another day another life but nothing real to show for.)

Fight for honor, fight for your life.
Pray to god that our side is right.
Even though we won i still may lose, until i make it home to you.
I see our mothers filled with tears, grew up so fast where did those years go?
Memories wont let you cry unless I don't return tonight.

Staring at the carnage, praying that the sun will never rise.
Living another day in disguise.
These feelings can't be right, lend me your courage to stand up and fight.

Watching the death toll rise wondering how im alive.
Strangers blood on my hands, shot all I can.
There were no silent nights watching your brothers all die
To destroy all their plans with no thought of me. (No thought of me)
No thought of me.

Ohhhhh.....

We walk the city lonely, memories that haunt are passing by.
A murderer walks your streets tonight.
Forgive me for my crimes.
Don't forget that I was so young, faught so scared.
In the name of God and Country.

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

shiva80 Cập nhật: Amy / 07-01-2010...
Nhìn chằm chằm vào sự chém giết, cầu nguyện rằng mặt trời không bao giờ mọc.
Sống một ngày nữa trong sự ngụy trang.
Những cảm xúc bất ổn, hãy cho tôi mượn sự can đảm để đứng dậy và chiến đấu, tối nay đây.

Ooooo ....
Đứng dậy và chiến đấu.

Các cuộc chiến vẫn tiếp tục diễn ra ác liệt, để thử thách tôi phải mạnh mẽ hơn
Tôi bước trên mảnh đất của bạn nhưng không thuộc về nó, hai triệu người lính không thể đều sai lầm.

Chẳng vui vẻ gì, nhưng tôi đã ở đây trước.
Tôi đang ở xa nhà và tôi đang trong cuộc chiến đấu của anh.
(Không phải theo cách tôi hình dung, tôi mong muốn những điều tốt đẹp hơn)
Một số người sợ hãi, kẻ khác lấy giết người làm thú vui, tôi phải bắn một bà mẹ ngay trước mặt con trai bà.
(Hãy mang lương tâm của tôi đi và hãy xóa những giấc mơ của tôi)

Chiến đấu cho danh dự, chiến đấu cho cuộc sống của chính anh.
Hãy cầu nguyện với chúa rằng phía chúng ta là lẽ phải.
Mặc dù chúng ta đã giành chiến thắng tôi vẫn có thể thất bại, cho đến khi tôi khiến trở thành quê nhà của anh
Tôi thấy bà mẹ của chúng ta chứa đầy nước mắt, lớn lên quá nhanh, tại nơi mà những năm tháng đã trôi đi?
Kỷ niệm không thể làm cho bà khóc, trừ khi tôi không trở về đêm nay.

Nhiều chiến sĩ ở phe kia, tôi lấy đi sự sống của họ nên họ không thể lấy đi cuộc sống của tôi.
(Sợ hãi không thể làm cho )
Không ai nói với tôi tất cả những lý do tôi đã ở đây, tôi có vũ khí nên không có gì để lo sợ.
(Một ngày khác, một cuộc sống khác.nhưng không có gì thành hiện thức để dõi theo.)

Chiến đấu cho danh dự, chiến đấu cho cuộc sống của chính anh.
Hãy cầu nguyện với chúa rằng phía chúng ta là lẽ phải.
Mặc dù chúng ta đã giành chiến thắng ta vẫn có thể thất bại, cho đến khi tôi khiến trở thành quê nhà của anh
Tôi thấy bà mẹ của chúng ta chứa đầy nước mắt, lớn lên quá nhanh, tại nơi mà những năm tháng đã trôi đi?
Kỷ niệm không thể làm cho bà khóc, trừ khi tôi không trở về đêm nay.

Nhìn chằm chằm vào sự chém giết, cầu nguyện rằng mặt trời không bao giờ mọc.
Sống một ngày nữa trong sự ngụy trang.
Những cảm xúc bất ổn, hãy cho tôi mượn sự can đảm để đứng dậy và chiến đấu.

Nhìn số tử vong tăng lên tự hỏi làm thế nào tôi có thể còn sống.
máu người lạ trên bàn tay của tôi, tôi có thể bắn tất cả.
Không có đêm lặng yên nhìn tất cả các anh em của mình ra đi
Để tiêu diệt tất cả các kế hoạch của họ, không phải suy nghĩ của tôi. (Không phải suy nghĩ của tôi)
Không phải suy nghĩ của tôi.

Ohhhhh .....

Chúng tôi đi bộ trong thành phố cô đơn, ám ảnh bởi những kẻ đã chết
Một kẻ giết người đi trên đường phố của anh tối nay.
Hãyi tha thứ cho tội ác của tôi.
Đừng quên rằng tôi còn rất trẻ, đã chiến đấu trong cả nỗi sợ hãi.
Trong tên gọi của Chúa và đất nước.

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
Amy 07-01-2010
MIA: chỉ người có chức vụ thông báo tin tức của những người đã ra trận, ví dụ như là sống, chết, bị thương, bị bắt làm tù binh, hay là bị bỏ mặc gì gì đó, miến là khi còn chiến tranh thì phải thực hiện nhiệm vụ đó cho đên cùng

Xem hết các bình luận

Alias
4,886 lượt xem
Dolls
4,775 lượt xem