(**) Từ này Việt Nam có cách diễn tả khác ko nhỉ? :-?

LỜI BÀI HÁT

Ace Of Hearts

Love's a gamble every heart will take
You roll the dice in hopes that it won't break
One night I bet on your blue eyes and took a chance
And won a whole lot more than one night of romance

Chorus
I held the Ace of Hearts that night in the dark
How Lucky Can one man be
I hold a winning hand
anyway life deals the cards
No way to lose 'cause i got you
my ace of hearts.

Love's a numbered wheel you have to spin
There's no need for me to spin again
Cause loving you is paying off more than I knew
I took a little risk and hit it big with you

Chorus
I held the Ace of Hearts that night in the dark
How Lucky Can one man be
I hold a winning hand
anyway life deals the cards
No way to lose 'cause i got you
my ace of hearts.

Chorus
I held the Ace of Hearts that night in the dark
How Lucky Can one man be
I hold a winning hand
anyway life deals the cards
No way to lose 'cause i got you
my ace of hearts.

I'm gonna hold on to
My Ace Of Hearts...

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Quân Át Cơ

Ái tình là một trò đỏ đen mà mọi trái tim sẽ lao vào
Anh bạn đổ xúc xắc với hi vọng rằng nó sẽ không vỡ tan
Một đêm tôi đặt cược vào

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
Alamanda Bud 03-07-2010
Nhìm xù rồi tới Gà xù :D gà xù coi chừng có cúm ;;)
...
03-07-2010 Nhím_xù bài này có mỗi zing :(
@Ala: hết dịch cúm lâu ùi ;))

Xem hết các bình luận