LỜI BÀI HÁT

Once upon a lifetime
I looked in someone's eyes
And felt the fire burning in my heart
For the very first time

I was scared and young
And had never tasted love
But a woman took my hand
And turn a boy into a man
Once upon a lifetime

And once upon a lifetime
You hold the Queen of Hearts
And if you gamble on a diamond win
The dealin' starts

You stand to lose it all
As the cards begin to fall
And the lesson learned is hard
You're only dealt the Queen of Hearts
Once upon a lifetime

So if you're taking chances, know the chance you take
A Broken heart's have high price to pay
Foolish ways will make fools of the wise
And the best things seldom come along twice

Once upon a lifetime
You know that you've been blessed
When you hold your first born tenderly against your chest

And through the innocence you see
The value of a family
And you feel a special bond
That only comes along
Once upon a lifetime

So if you're taking chances, know the chance you take
A Broken heart's have high price to pay
Foolish ways will make fools of the wise
And the best things seldom come along twice
And people only find love like yours and mine
Once upon a lifetime

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Taboo Cập nhật: Alamanda Bud / 08-11-2010...
Một lần trong đời
Tôi nhìn vào đôi mắt của ai đó
Và cảm xúc bừng cháy đang thiêu đốt trái tim tôi
Vì lần đầu tiên ấy

Tôi đã sợ và non nớt
Và chưa từng nếm trải tình yêu
Nhưng một người phụ nữ nắm lấy tay tôi
Và biến một chàng trai thành đàn ông
Một lần trong cuộc đời

Và một lần trong cuộc đời
Em giữ lá Đầm cơ
Và nếu em đánh cược một viên kim cương
Thỏa ước được kí kết

Em cương quyết đánh mất tất cả
Vì những quân bài bắt đầu rơi
Và bài học thật khó để thấu hiểu
Em là thỏa hiệp duy nhất
Là quân Đầm Cơ
Một lần trong cuộc đời

Vậy nếu hiểu rõ cơ hội em nắm lấy
Một trái tim tan nát còn phải trả giá cao hơn
Cách ngu ngốc tạo ra những kẻ khờ khôn ngoan
Và những điều tốt nhất hiếm khi đến hai lần

Một lần trong đời
Em biết rằng mình được chúc phúc
Khi em âu yếm ôm đứa con đầu lòng vào ngực

Qua tình ngây thơ em thấy
Giá trị của một gia đình
Và em cảm thấy một quan hệ đặc biệt
Chỉ đến một lần duy nhất
Một lần trong cuộc đời

Vậy nếu hiểu rõ cơ hội em nắm lấy
Một trái tim tan nát còn phải trả giá cao hơn
Cách ngu ngốc tạo ra những kẻ khờ khôn ngoan
Và những điều tốt nhất hiếm khi đến hai lần
Và người ta chỉ tìm thấy tình yêu giống như em và anh
Một lần trong cuộc đời mà thôi

1 bản dịch khác

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
Taboo 29-10-2010
Éc xóa giùm một bản nha :"> ko cố ý "."
...
29-10-2010 Taboo Lyric cũng sai một chút nghe thì sẽ nhận ra...

Xem hết các bình luận